Make your own free website on Tripod.com

                                                                                                                                                                                          

 

        Α Ν Α Π Λ Ο Υ Σ   

 

Αρχική

 Επικαιρότητα

 Άρθρα

 Συνδέσεις

 ΑΝΑΠΛΟΥΣ club

Βιβλίο Επισκεπτών

 Επικοινωνία

 Μεταφραστής

 Καιρός

 LINKS

Λέσχη συζητήσεων

 Downloads

 Συνεργασίες

 

Επισκέπτες online 

 

Χρήσιμα

Στατιστικά 

                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αθήνα ,  4-4-2005

 

 

Γραφείο «Κοινωνία της Πληροφορίας»

 

Αρ. Πρωτ :  33976/ΚΓ

Βαθμός  Προτεραιότητας …..     

Ερμού   15,  101 85 ΑΘΗΝΑ

 

Πληροφορίες: Α. Δρούγκας

Τηλ:  3239526 - 3238912

FAX:      210-3239580

Email: t05@ypepth.gr

 

Προς : Όλα τα Σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της χώρας (μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)

 

 

 

Κοιν: ΠΙ ,  ΕΑΙΤΥ,

 

 

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση  των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.

           

Στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" (ΕΠ "ΚτΠ"), το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Φορέας Υλοποίησης και Τελικός Δικαιούχος, υλοποιεί την Πράξη:

 

«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση»,

 

η οποία είναι ενταγμένη στο Μέτρο 1.2 του Άξονα "Παιδεία και Πολιτισμός¨ του ΕΠ "ΚτΠ" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

 Γενικά Στοιχεία Πληροφόρησης

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», πραγματοποιήθηκαν προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, στα οποία συμμετείχαν 75.000 εκπαιδευτικοί ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες πιστοποίησης που πραγματοποιούνται σε εγκαταστάσεις Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Προκειμένου να ολοκληρωθούν κατά την παρούσα χρονική περίοδο οι διαδικασίες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, θα υλοποιηθούν και νέα προγράμματα επιμόρφωσης σε περιοχές ευθύνης του έργου.

Για τη νέα περίοδο επιμόρφωσης, θα καθοριστεί μέγιστος αριθμός προγραμμάτων για τις περιοχές που θα συμμετέχουν. Ο περιορισμός αυτός αποσκοπεί στην παρούσα φάση, στην κάλυψη του μέγιστου δυνατού αριθμού (χωρίς δυνατότητα υπέρβασης) εκπαιδευτικών που μπορούν να επιμορφωθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

Δεδομένου του έντονου ενδιαφέροντος της εκπαιδευτικής κοινότητας για την επιμόρφωση στις Νέες Τεχνολογίες, το ΥπΕΠΘ έχει μεριμνήσει ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες επιμόρφωσης και πιστοποίησης και άλλων εκπαιδευτικών και θα λάβετε σχετική ενημέρωση στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Για τη νέα περίοδο επιμόρφωσης δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των δημόσιων σχολείων της Α/Θμιας και Β/Θμιας εκπαίδευσης.

 

Οργάνωση της Πράξης

Οι οργανωτικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δομές για την ομαλή υλοποίηση της Πράξης, με δεδομένη την έκτασή της, περιλαμβάνουν:

1.   Τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, το οποίο είναι ο Φορέας Υλοποίησης και Τελικός Δικαιούχος της Πράξης.

2.   Την Κεντρική Επιτροπή Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (ΚΕΕΤΠΕ), η οποία έχει συσταθεί στο ΥΠΕΠΘ και θα έχει τη συνολική ευθύνη διοίκησης του έργου, συνεπικουρούμενη, όπου απαιτείται, από Υποεπιτροπές Υποστήριξης (ΥΥ).

3.   Τους φορείς επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης της Πράξης με τις αντίστοιχες περιοχές ευθύνης τους, που είναι:

·         Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Α΄ Αθήνας, Ν. Βοιωτίας, Ν. Ευβοίας, Ν. Λάρισας, Ν. Μαγνησίας, Ν. Καρδίτσας, Ν. Τρικάλων, Ν. Ημαθίας, Ν. Πιερίας, Α΄ Θεσσαλονίκης, Β΄ Θεσσαλονίκης, Ν. Χαλκιδικής, Ν. Φλώρινας, Ν. Γρεβενών, Ν. Δράμας, Ν. Καστοριάς, Ν. Κιλκίς, Ν. Κοζάνης, Ν. Πέλλας, Ν. Σερρών, Ν. Καβάλας, Ν. Ξάνθης, Ν. Ροδόπης, Ν. Έβρου, Ν. Δωδεκάνησου, Ν. Σάμου, Ν. Χίου, Ν. Λέσβου, Ν. Ηρακλείου, Ν. Λασιθίου, Ν. Ρεθύμνου και Ν. Χανίων.

·         Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών: Ν. Αχαΐας, Ν. Ηλείας, Ν. Μεσσηνίας, Ν. Αρκαδίας, Ν. Λακωνίας, Ν. Αργολίδος, Ν. Κορινθίας, Β’ Αθηνών, Γ’ Αθηνών, Δ’ Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιώς, Ν. Κυκλάδων, Ν. Φθιώτιδος, Ν. Φωκίδος, Ν. Ευρυτανίας, Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Ν. Άρτας, Ν. Πρεβέζης, Ν. Ιωαννίνων, Ν. Θεσπρωτίας, Ν. Κέρκυρας, Ν. Λευκάδος, Ν. Κεφαλληνίας και Ν. Ζακύνθου.

 

Το έργο των ανωτέρω περιλαμβάνει κυρίως: α) το συντονισμό των Επιτροπών Επιμόρφωσης (ΕΕ), β) την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες της Πράξης.

4.   Τις Επιτροπές Επιμόρφωσης (ΕΕ), οι οποίες λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο.

5.   Τους συμμετέχοντες:

 α) Τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ), στις εγκαταστάσεις των οποίων θα διεξαχθούν τα προγράμματα επιμόρφωσης. Τα ΚΣΕ περιλαμβάνονται στο σχετικό Μητρώο που έχει καταρτιστεί.

 β) Τους επιμορφωτές, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο σχετικό Μητρώο που έχει καταρτιστεί.

 γ) Τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες θα συμβάλλουν, ως προς το σκέλος των αρμοδιοτήτων τους, στην έγκαιρη και απρόσκοπτη διακίνηση σχετικών διοικητικών εγγράφων (Εγκύκλιοι, Υπουργικές Αποφάσεις, έγγραφα της τοπικής ΕΕ, κλπ) προς τις σχολικές μονάδες της περιοχής τους,

δ) Τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, οι οποίοι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους καλούνται να συνεργαστούν με τις ΕΕ, ώστε να διεκπεραιώνεται εγκαίρως τόσο η διαδικασία συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο επιμορφωτικό πρόγραμμα όσο και κάθε απαιτούμενη διαδικασία ενημέρωσης.

 

Οι Επιτροπές Επιμόρφωσης

Οι Επιτροπές Επιμόρφωσης έχουν την ευθύνη της διαδικασίας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην περιοχή ευθύνης τους. Γενικά, οι Επιτροπές Επιμόρφωσης:

 α) αναλαμβάνουν την αρχική ενημέρωση και τη συνεχή παροχή πληροφοριών στους εκπαιδευτικούς για τη διαδικασία ένταξής τους στα επιμορφωτικά προγράμματα,

 β) εισηγούνται για την οριστικοποίηση του καταλόγου των ΚΣΕ της περιοχής ευθύνης τους,

 γ) παρακολουθούν και αξιολογούν τη διεξαγωγή των προγραμμάτων επιμόρφωσης,

 δ) ενημερώνουν τους υπευθύνους των ΚΣΕ για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης, καθώς και τους Πιστοποιημένους Επιμορφωτές, τους οποίους τα ΚΣΕ θα έχουν επιλέξει από το Μητρώο Επιμορφωτών, σε θέματα που σχετίζονται με τη διδακτική χρήση του επιμορφωτικού υλικού και άλλα συναφή με την επιμόρφωση θέματα,

 ε) παρέχουν στήριξη, υλικό και βοήθεια στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Ο αριθμός των μελών της Ε.Ε. εξαρτάται από το πλήθος των σχολείων της κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Αντιστοιχεί τουλάχιστον μια Επιτροπή Επιμόρφωσης σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Οι Επιτροπές Επιμόρφωσης θα λειτουργήσουν και ως Κέντρα Πληροφόρησης των ενδιαφερομένων. Το επιμορφωτικό υλικό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στα προγράμματα επιμόρφωσης, θα παραχωρηθεί στις ΕΕ και θα είναι σύμφωνο με το πρόγραμμα σπουδών που έχει  καταρτιστεί από το ΥΠΕΠΘ.

 

Πού θα υλοποιηθεί

Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ), τα οποία διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο με τον απαιτούμενο υπολογιστικό, δικτυακό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.

Τα εγκεκριμένα ΚΣΕ επιλέγουν για τα προγράμματα Επιμορφωτές από το Μητρώο Επιμορφωτών, υποβάλλουν στις ΕΕ σχέδια προγραμμάτων που πρόκειται να υλοποιήσουν και παραλαμβάνουν από τις ΕΕ το επιμορφωτικό υλικό.

Τα τμήματα θα αποτελούνται από 10-15 επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα  με την πιστοποιημένη δυναμικότητα των ΚΣΕ. Τμήματα αποτελούμενα από λιγότερους των 10 ή περισσότερους των 15 επιμορφούμενων δεν θα λειτουργήσουν.

 

Με ποια διαδικασία

Μετά από πρόσκληση των Επιτροπών Επιμόρφωσης κάθε ΚΣΕ υποβάλλει στην οικεία Επιτροπή Επιμόρφωσης δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, με το ακριβές ωράριο των προτεινομένων προγραμμάτων επιμόρφωσης, τα ονόματα των Επιμορφωτών που θα χρησιμοποιήσει για τα παραπάνω προγράμματα καθώς και άλλες σχετικές λεπτομέρειες.

 

Εκπαιδευτικοί- Σχολικές μονάδες

 Η επιμόρφωση θα διεξάγεται σε ώρες που οι εκπαιδευτικοί δεν θα έχουν απασχόληση στο σχολείο τους, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η κανονική λειτουργία του σχολείου.

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται από τις ΕΕ μέσω του Διευθυντή του σχολείου τους για τα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης των ΚΣΕ και ακολούθως υποβάλλουν αιτήσεις προς τις ΕΕ, και πάλι μέσω του Διευθυντή του σχολείου  όπου υπηρετούν, για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Οι υπηρετούντες στις διοικητικές υπηρεσίες υποβάλλουν αιτήσεις στην ΕΕ της Δ/νσης Εκπαίδευσης που τους εξυπηρετεί.

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα θα ανακοινώνονται από τις Επιτροπές Επιμόρφωσης κάθε Διεύθυνσης. Στις αιτήσεις αυτές οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να δηλώσουν με σειρά προτίμησης τα προγράμματα στα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν, περιλαμβάνοντας στις αιτήσεις τους μέχρι έξι προτιμήσεις. Κάθε εκπαιδευτικός υποβάλλει μία μόνο αίτηση και δηλώνει τις προτιμήσεις του για μία και μόνο Επιτροπή Επιμόρφωσης της επιλογής του (π.χ. στην οργανική θέση, στον τόπο διαμονής, κλπ). Οι αιτήσεις ελέγχονται ηλεκτρονικά και όσοι υποβάλλουν πάνω από μια αίτηση αποκλείονται από τα προγράμματα επιμόρφωσης και υφίστανται και κυρώσεις.

Η κατανομή των εκπαιδευτικών στα προγράμματα επιμόρφωσης, βάσει των προτιμήσεων που έχουν εκφράσει στις αιτήσεις τους, γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση. Εάν δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση της πρώτης προτίμησης του εκπαιδευτικού, αυτός τοποθετείται στη δεύτερη, τρίτη κ.ο.κ. προτίμησή του με τη διαδικασία της κλήρωσης.

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται από τις ΕΕ για την κατανομή τους στα προγράμματα επιμόρφωσης. Οι εκπαιδευτικοί για τους οποίους δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση καμίας από τις προτιμήσεις τους κατ’ αρχάς θα κατατάσσονται ως επιλαχόντες με το ίδιο σύστημα και, αν τελικά δεν επιλεγούν, θα μπορούν να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για τις επόμενες περιόδους επιμόρφωσης. Όσοι από τους εκπαιδευτικούς έχουν επιλεγεί για μία περίοδο επιμόρφωσης και στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρι την υλοποίηση του προγράμματος μετατεθούν σε άλλη εκπαιδευτική περιφέρεια, δεν μεταφέρουν το δικαίωμα συμμετοχής σε προγράμματα της νέας περιφέρειας, αλλά θα πρέπει (εφόσον το επιθυμούν) να ενταχθούν στη διαδικασία με νέα αίτηση.

 Κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης διαρκεί 8 εβδομάδες. Η παρουσία των επιμορφούμενων διαπιστώνεται με διαδικασία η οποία προβλέπεται από το Σύστημα Διαχείρισης της Πράξης. Δίνεται στους επιμορφούμενους το δικαίωμα απουσιών έως το 10% των διδακτικών ωρών, δηλαδή το ανώτερο 5 απουσίες, οπότε κατ’ ελάχιστο πρέπει να παρακολουθήσουν 43 πλήρεις διδακτικές ώρες.

Ο εκπαιδευτικός που υπέβαλε αίτηση, κληρώθηκε και δεν εγγράφτηκε ή εγγράφτηκε και διέκοψε χάνει το δικαίωμα  να επιμορφωθεί στην τρέχουσα και σε κάθε επόμενη περίοδο επιμόρφωσης. Μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας , η οποία εξετάζεται από την ΕΕ ως πρωτοβάθμιο όργανο και στη συνέχεια από την ΚΕΕΤΠΕ (μετά από εισήγηση της ΕΕ) έχει δικαίωμα ο επιμορφούμενος να συμμετάσχει σε νέα κλήρωση.

 Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε άδεια μπορούν να είναι επιμορφούμενοι αλλά δεν μπορούν να είναι επιμορφωτές.

 

Χρηματοδότηση

Για την ουσιαστική απόδοση των προγραμμάτων επιμόρφωσης θεωρείται σκόπιμη η κατοχή από τους επιμορφούμενους προσωπικού υπολογιστή, για την αγορά ή αναβάθμιση του οποίου ο εκπαιδευτικός χρηματοδοτείται από την Πράξη με 293,5 Ευρώ. Για τη χρηματοδότηση είναι απαραίτητο το σχετικό παραστατικό. Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του επιμορφωτικού προγράμματος εκδίδεται από το ΚΣΕ βεβαίωση παρακολούθησης, που επικυρώνεται από την ΕΕ, η οποία όμως δεν συνιστά έγγραφο πιστοποίησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να επικοινωνούν με τις Επιτροπές Επιμόρφωσης (http://www.de.sch.gr/epimorfosi/catalogs.htm)

ή να επισκέπτονται τους  παρακάτω υποστηρικτικούς  Κόμβους:

·         του ΥΠΕΠΘ-Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ:  http://www.de.sch.gr/epimorfosi/ 

·         του ΕΑΙΤΥ:  http://www.cti.gr/epimorfosi/ ( Τηλ. 2610 911500)

·         του Π.Ι:   http://www.pi-schools.gr/programs/ktp (Τηλ. 210 6018194, 210 6018305)

και το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης : http://epimorfosi.cti.gr

 

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπογράφως όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της αρμοδιότητάς σας.

   Ο Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΠΘ

                            

    

Τελευταία ενημέρωση : 07-04-2005

copyright © 2001-2005  Tsiatsios Giannis  - anaplous@yahoo.gr


ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 Επισκεφτείτε το Forum

Δωρεάν e-mail

Αποκτήστε "δωρεάν" το δικό σας e-mail

Αποκτήστε το δικό σας e-mail από το ΑΝΑΠΛΟΥΣ χωρίς καμία επιβάρυνση(όνομα@anaplous.zzn.com)

 

Εγγραφή στην mailing list

Greek fontsΕίστε ο επισκέπτης    

 


Προσθέστε τη σελίδα σας

 

Χρήσιμες πληροφορίες

Οι εφημερίδες σήμερα

Τηλεφωνικός κατάλογος

Οδόραμα

Καιρός

Εκκαθάριση   Φορολογικών Δηλώσεων  

 

Επιλεγμένα  sites

 

 

 


 

 

 

goGreece Member Button

 

 

AddFreeStats.com Free Web Stats in real-time !

Nedstat Basic - Free web site statistics