Make your own free website on Tripod.com

Αρχική  σελίδα

 

Προκήρυξη

Αριθ΅ός 25/1Π/2004

Διεξαγωγής διαγωνισ΅ού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθ΅ιας και Δευτεροβάθ΅ιας Εκπαίδευσης

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

΄Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 12,13,14,15 και 58 του Ν. 1566/1985 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

β) Του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του Ν. 2431/1996 ''Διορισ΅ός ή Πρόσληψη Πολιτών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης''.

δ) Του άρθρου 6 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ. 188/Α΄/23-9-1997), όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει.

ε) Του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ. 19/Α΄/1999).

στ) Του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α’/13-2-2002 ).

ζ) Του άρθρου 1 Ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160/Α΄/7.7.2000).

η) Του άρθρου 1§ 1 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11-6-2001).

θ) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α’/28-6-2002 ) Ρύθ΅ιση θε΅άτων ΟΣΚ, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

ι) Του άρθρου 10 § 11 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α΄/20-9-2002).

ια) Του άρθρου 8 § 2 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α΄/20-11-2003).

ιβ) Του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138/Α΄/22-7-2004).

2. Την .ΙΠΠ/Φ.ΑΣΕΠ 1/23634/21-10-1997 Απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών Δη΅όσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 936/Β΄/22-10-1997 όπως συ΅πληρώθηκε ΅ε την ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣΕΠ 1/4415/22.2.2000 (ΦΕΚ 225/Β’/28.2.2000).

3. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣΕΠ 1/5919/12.3.1998 (ΦΕΚ 252/Β΄/13.3.1998) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δη΅όσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όπως συ΅πληρώθηκε ΅ε την ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣΕΠ 1/12086/9-6-1998 (ΦΕΚ 574/Β΄/9-6-1998) και τροποποιήθηκε ΅ε την ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣΕΠ 1/21505/7.10.2004 (ΦΕΚ 1571/Β’/20.10.2004).

4. Την 42948/10-12-2003 (ΦΕΚ 1854/Β΄/11-12-2003) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δη΅όσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δη΅όσιου Το΅έα».

5. Την 86938/.2/30-8-2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δη΅όσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευ΅άτων (ΦΕΚ 1373/ Β΄/8-9-2004) ΅ε την οποία καθορίσθηκε το γνωστικό αντικεί΅ενο και η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών της Δη΅όσιας Πρωτοβάθ΅ιας και

Δευτεροβάθ΅ιας Εκπαίδευσης.

6. Το αριθ. 112444/.2/12-10-2004 έγγραφο της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ΅άτων περί της διαδικασίας διεξαγωγής του διαγωνισ΅ού για το διορισ΅ό εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ΅ιας και Δευτεροβάθ΅ιας Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2005-2006 και 2006-2007.

7. Την αριθ. 121914/.2/1-11-2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο΅ίας και Οικονο΅ικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ΅άτων ΅ε την οποία καθορίζεται ο αριθ΅ός των θέσεων εκπαιδευτικών Α/θ΅ιας και Β/θ΅ιας Εκπαίδευσης που θα καλυφθούν ΅ε το διαγωνισ΅ό του ΑΣΕΠ για τα έτη 2005 και 2006 (ΦΕΚ 1641/Β΄/5-11-2004)

8. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/300/22497/17-11-2004 Απόφαση της Τρι΅ελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της αριθ΅. 55/1998 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισ΅ών και προσλήψεων στο Δη΅όσιο Το΅έα» (ΦΕΚ 252/Α΄/12-11-1998), ως ισχύει, για την έγκριση πλήρωσης των προκηρυσσο΅ένων θέσεων.

9. ΄Οτι η δαπάνη που θα προκληθεί από την εφαρ΅ογή της προκήρυξης αυτής για την διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας και η οποία δεν ΅πορεί να προσδιορισθεί στο στάδιο αυτό θα βαρύνει τον προϋπολογισ΅ό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ΅άτων, φορέα 19-110 και Κ.Α.Ε. 5184,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ 5.949 ΘΕΣΕΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ

2005 - 2006 ΚΑΙ 2006 - 2007

Οι πίνακες που θα καταρτισθούν ΅ε το διαγωνισ΅ό αυτό αφορούν στους κατά τα σχολικά έτη 2005 - 2006 και 2006 - 2007 διοριστέους εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την κάλυψη των προκηρυσσο΅ένων θέσεων των σχολικών ΅ονάδων Πρωτοβάθ΅ιας και Δευτεροβάθ΅ιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας. Οι πίνακες αυτοί θα συνταχθούν κατά βαθ΅ίδα, κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού και κατά ειδικότητα όπου προβλέπεται.

 

Ο διαγωνισ΅ός αφορά τους παρακάτω κλάδους και ειδικότητες για την πλήρωση των έναντι εκάστου κλάδου ή ειδικότητας αναφερο΅ένων θέσεων.

 

ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

 

ΘΕΣΕΙΣ

 

Πρωτοβάθ΅ια Εκπαίδευση

 

 

Κλάδος ΠΕ Νηπιαγωγών

ΠΕ 6000

 

960

 

Κλάδος ΠΕ δασκάλων

ΠΕ 7000

 

1.320

 

Δευτεροβάθ΅ια Εκπαίδευση

 

 

 

Κλάδος ΠΕ01 Θεολόγων

ΠΕ 0100

144

 

Κλάδος ΠΕ02 Φιλολόγων

ΠΕ 0200

863

 

Κλάδος ΠΕ03 Μαθη΅ατικών

ΠΕ 0300

388

 

Κλάδος ΠΕ04 Φυσικών

 

 

ΠΕ 0400

 

376

 

Κλάδος ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας

 

ΠΕ 0500

 

119

 

Κλάδος ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας

 

ΠΕ 0600

 

905

 

Κλάδος ΠΕ07 Γερ΅ανικής Γλώσσας

 

ΠΕ 0700

 

84

 

Κλάδος ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθη΅άτων

 

ΠΕ 0800

 

133

 

Κλάδος ΠΕ09 Οικονο΅ολόγων

 

ΠΕ 0900

 

188

 

Κλάδος ΠΕ10 Κοινωνιολόγων

 

ΠΕ 1000

 

53

 

Κλάδος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

 

ΠΕ 1100

 

230

 

Κλάδος ΠΕ13 Πτυχιούχων Νο΅ικών και Πολιτικών Επιστη΅ών

 

 

ΠΕ 1300

 

37

 

Κλάδος ΠΕ 15 Οικιακής Οικονο΅ίας

 

ΠΕ 1500

 

149

 

 

 

Σύνολο θέσεων: 5.949

 

Ο Διαγωνισ΅ός θα είναι γραπτός. Το πρόγρα΅΅α και τα εξεταστικά κέντρα θα ανακοινωθούν εγκαίρως και αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις συ΅΅ετοχής.

Τα θέ΅ατα θα ΅εταδοθούν στα εξεταστικά κέντρα ΅ε το σύστη΅α Vertical Blanking InternaI (V.B.I.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ΅άτων, ή ΅ε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο και ασφαλές ΅έσο.

Οι απαντήσεις στα θέ΅ατα που θα τεθούν θα ζητηθεί είτε να αναπτυχθούν γραπτώς, είτε να ση΅ειωθούν ΅ε τη ΅έθοδο των πολλαπλών επιλογών.

Οι διοριστέοι θα κληθούν ΅ε ανακοίνωση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. να υποβάλουν δήλωση προτι΅ήσεως για διορισ΅ό σε ορισ΅ένη θέση και θα τους δοθούν όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για τη διαδικασία διορισ΅ού τους. Επί περισσοτέρων προτι΅ήσεων για την ίδια θέση θα τηρηθεί η σειρά της βαθ΅ολογίας των δηλούντων. Οι προς πλήρωση θέσεις θα κατανε΅ηθούν κατά περιοχή και βαθ΅ίδα εκπαίδευσης καθώς και κατά κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού ΅ε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ΅άτων.

Ση΅είωση: Οι διοριστέοι των κλάδων ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας και ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, θα διατεθούν στην Πρωτοβάθ΅ια και Δευτεροβάθ΅ια Εκπαίδευση ανάλογα ΅ε τις ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ΅άτων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Να είναι ΄Ελληνες πολίτες

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν

την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλάδου τους.΄Ατο΅α ΅ε έλλειψη φυσικών σω΅ατικών δεξιοτήτων θα υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέ΅ατα και ΅ε το ίδιο πρόγρα΅΅α, ΅ε το οποίο θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων, προσκο΅ίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο

κεφάλαιο Ε΄.

3. Να ΅ην έχουν κώλυ΅α διορισ΅ού.

4. Οι άνδρες ΅έχρι το διορισ΅ό τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νό΅ι΅α από αυτές.

5. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1983.

6. Να κατέχουν τους απαιτού΅ενους τίτλους σπουδών.

Διευκρινήσεις και λεπτο΅έρειες για τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στο

Παράρτη΅α Β΄.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

΄Οσοι ενδιαφέρονται να λάβουν ΅έρος στο διαγωνισ΅ό θα πρέπει να έχουν κατά βαθ΅ίδα, κλάδο και ειδικότητα τα αναγραφό΅ενα κατά περίπτωση προσόντα, ως ακολούθως:

Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

α. Κλάδος ΠΕ 60 Νηπιαγωγών: [Κωδικός: ΠΕ 6000]

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τ΅ή΅ατος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστη΅ών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστη΅ών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Τ΅ή΅ατος Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστη΅ών Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασ΅ού ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστη΅ίων ή πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών ή πτυχίο των τ΅η΅άτων εκπαίδευσης νηπιαγωγών, που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές ακαδη΅ίες, της η΅εδαπής ή ισότι΅ο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστη΅ών της Αγωγής- Προδη΅οτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστη΅ίου της Κύπρου.

β. Κλάδος ΠΕ 70 Δασκάλων: [Κωδικός: ΠΕ 7000]

Πτυχίο Παιδαγωγικού Δη΅οτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Τ΅ή΅ατος Δη΅οτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστη΅ίων ή Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδη΅ίας ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης, της η΅εδαπής ή ισότι΅ο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστη΅ών της Αγωγής – Δη΅οτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστη΅ίου της Κύπρου ή Στοιχειώδους Εκπαίδευσης του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Α΅ερικής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ι: Τα πτυχία του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων και της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης γίνονται δεκτά εφόσον έχουν η΅ερο΅ηνία κτήσης πτυχίου έως και το ακαδη΅αϊκό έτος 1990-1991, δεδο΅ένου ότι οι ανωτέρω Σχολές έπαψαν να λειτουργούν ως Παιδαγωγικές Ακαδη΅ίες από το 1991 (άρθρο 62 του Ν. 1946/1991 και Π.Δ. 24/1990).

ΙΙ. Πρόσθετο προσόν για τους ανωτέρω δύο κλάδους υπό στοιχεία «α» και «β», που αφορούν σε τίτλους αλλοδαπής.

Για τους υποψήφιους Έλληνες, το γένος ή την υπηκοότητα, ΅ε αναγνωρισ΅ένο πτυχίο αλλοδαπής απαιτείται επιπρόσθετα και Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης, ήτοι φοίτησης για τέσσερα (4) ακαδη΅αϊκά εξά΅ηνα σε Παιδαγωγικό Τ΅ή΅α Ελληνικού Πανεπιστη΅ίου. Για όσους υποβλήθηκαν στη διαδικασία των εξετάσεων ή δοκι΅ασιών για την αναγνώριση της ισοτι΅ίας και αντιστοιχίας απαιτείται Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης, ήτοι φοίτησης ΅όνο για δύο ακαδη΅αϊκά εξά΅ηνα. Για όσους από τους ανωτέρω υποψηφίους έχουν εγγραφεί στις επετηρίδες ΅έχρι 31-7-1995 απαιτείται Βεβαίωση παρακολούθησης Ειδικού Προγρά΅΅ατος Επανεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας έξι (6) ΅ηνών σε παιδαγωγικό τ΅ή΅α ελληνικού Πανεπιστη΅ίου. Από τις ρυθ΅ίσεις αυτές εξαιρούνται οι πτυχιούχοι της Παιδαγωγικής Ακαδη΅ίας Λευκωσίας Κύπρου και του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Α΅ερικής. Για τους υποψήφιους ο΅ογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ, οι οποίοι παλιννόστησαν από 1-1-1981 απαιτείται πτυχίο αναγνωρισ΅ένο ως ισότι΅ο ΅ε τα αντίστοιχα των ελληνικών Πανεπιστη΅ίων.

Β. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κλάδος ΠΕ 01 Θεολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 0100]

Πτυχίο Θεολογίας ή Κοινωνικής Θεολογίας ή Ποι΅αντικής ή Ποι΅αντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Πανεπιστη΅ίων της η΅εδαπής ή ισότι΅ο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο της Θεολογικής Σχολής Χάλκης.

Κλάδος ΠΕ 02 Φιλολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 0200]

Πτυχίο Φιλοσοφικού Τ΅ή΅ατος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΅ε κατευθύνσεις Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστη΅ίων της η΅εδαπής ή

ισότι΅ο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή Φιλοσοφίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας ή Κλασσικών Σπουδών ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστη΅ίου της Κύπρου.

Κλάδος ΠΕ 03 Μαθη΅ατικών: [Κωδικός: ΠΕ 0300]

Πτυχίο Μαθη΅ατικών Πανεπιστη΅ίων της η΅εδαπής ή ισότι΅ο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Μαθη΅ατικών ή Μαθη΅ατικών και Στατιστικής του Πανεπιστη΅ίου της Κύπρου.

Κλάδος ΠΕ 04 Φυσικών ΅ε ειδικότητες Φυσικού, Χη΅ικού, Φυσιογνώστου, Βιολόγου και Γεωλόγου: [Κωδικός: ΠΕ 0400]

(ι) Για την ειδικότητα του Φυσικού: [Κωδικός: ΠΕ 0401] Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστη΅ίων της η΅εδαπής ή ισότι΅ο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστη΅ίου της Κύπρου.

(ιι) Για την ειδικότητα του Χη΅ικού: [Κωδικός: ΠΕ 0402] Πτυχίο Χη΅είας Πανεπιστη΅ίων της η΅εδαπής ή ισότι΅ο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Χη΅είας του Πανεπιστη΅ίου της Κύπρου.

(ιιι) Για την ειδικότητα του Φυσιογνώστου: [Κωδικός: ΠΕ 0403] Πτυχίο Φυσιογνώστου Πανεπιστη΅ίων της η΅εδαπής ή ισότι΅ο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ιv) Για την ειδικότητα του Βιολόγου: [Κωδικός: ΠΕ 0404] Πτυχίο Βιολογίας Πανεπιστη΅ίων της η΅εδαπής ή ισότι΅ο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

(ν) Για την ειδικότητα του Γεωλόγου: [Κωδικός: ΠΕ 0405] Πτυχίο Γεωλογίας Πανεπιστη΅ίων της η΅εδαπής ή ισότι΅ο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Κλάδος ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας: [Κωδικός: ΠΕ 0500]

Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστη΅ίων της η΅εδαπής ή ισότι΅ο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Κλάδος ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας: [Κωδικός: ΠΕ 0600]

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστη΅ίων της η΅εδαπής ή ισότι΅ο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστη΅ίου της Κύπρου.

Κλάδος ΠΕ 07 Γερ΅ανικής Γλώσσας: [Κωδικός: ΠΕ 0700]

Πτυχίο Γερ΅ανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστη΅ίων της η΅εδαπής ή ισότι΅ο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Κλάδος ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών Μαθη΅άτων: [Κωδικός: ΠΕ 0800]

Πτυχίο Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρ΅οσ΅ένων Τεχνών ΅ε κατεύθυνση Ζωγραφικής, Γλυπτικής ή Χαρακτικής και πιστοποιητικό ευδόκι΅ης παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών Πανεπιστη΅ίων της η΅εδαπής ή ισότι΅ο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Κλάδος ΠΕ 09 Οικονο΅ολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 0900]

Πτυχίο Οικονο΅ικών Επιστη΅ών ή Οικονο΅ικής Επιστή΅ης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών-Οικονο΅ικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονο΅ικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών-Οικονο΅ικών και Πολιτικών Σπουδών ΅ε κατεύθυνση τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονο΅ικές Σπουδές ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρη΅ατοοικονο΅ικής ή Χρη΅ατοοικονο΅ικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονο΅ικής και

Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Επιχειρησιακής ΄Ερευνας και Μάρκετινγκ ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρη΅ατικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστή΅ης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισ΅ών ή Διοικητικής Επιστή΅ης και Τεχνολογίας Πανεπιστη΅ίων της η΅εδαπής ή ισότι΅ο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Δη΅όσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων-

Διοικητική Επιστή΅η ή Δη΅όσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων- Μάρκετινγκ Διοίκησης ή Δη΅όσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων- Λογιστικής ή Δη΅όσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων- Χρη΅ατοοικονο΅ικής του Πανεπιστη΅ίου της Κύπρου.

Κλάδος ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 1000]

Πτυχίο Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Πανεπιστη΅ίων της η΅εδαπής ή ισότι΅ο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Κλάδος ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής: [Κωδικός: ΠΕ 1100]

Πτυχίο Τ΅ή΅ατος Επιστή΅ης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισ΅ού Πανεπιστη΅ίων της η΅εδαπής ή ισότι΅ο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή Πτυχίο της Εθνικής Ακαδη΅ίας Σω΅ατικής Αγωγής.

Κλάδος ΠΕ 13 Νο΅ικών και Πολιτικών Επιστη΅ών: [Κωδικός: ΠΕ 1300]

Πτυχίο Νο΅ικής ή Πολιτικής Επιστή΅ης ή Πολιτικών Επιστη΅ών ή Πολιτικής Επιστή΅ης και Δη΅όσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστή΅ης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστή΅ης και Ιστορίας ή Δη΅όσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονο΅ικών και Πολιτικών Σπουδών ΅ε κατεύθυνση Πολιτικές Σπουδές και Διπλω΅ατία Πανεπιστη΅ίων της η΅εδαπής ή ισότι΅ο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν έχουν δικαίω΅α υποβολής αίτησης οι υποψήφιοι που απέκτησαν το πτυχίο του Τ΅ή΅ατος Δη΅όσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστη΅ίου ΅ετά τις 30/6/1984 (Γνω΅οδοτήσεις ΝΣΚ 144/90 και 107/03).

Κλάδος ΠΕ 15 Οικιακής Οικονο΅ίας: [Κωδικός: ΠΕ 1500]

Πτυχίο Οικιακής Οικονο΅ίας ή Οικιακής Οικονο΅ίας και Οικολογίας Πανεπιστη΅ίων της η΅εδαπής ή ισότι΅ο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο της πρώην Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονο΅ίας. Ειδικώς για τους κλάδους ΠΕ 09, ΠΕ 10 και ΠΕ 13 οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν, επιπλέον, και πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) ή κάποιο από τα προς αυτό ισοδύνα΅α πτυχία που αναφέρονται στην παρ. ΙΙΙ του παρόντος κεφαλαίου. Στο διαγωνισ΅ό ΅πορούν να συ΅΅ετάσχουν και οι ΅η κάτοχοι των ανωτέρω πτυχίων. Στους πίνακες ό΅ως κατάταξης και διοριστέων, προηγούνται οι κάτοχοι πτυχίου ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) ή ενός από τα ισοδύνα΅α προς αυτό πτυχία που αναφέρονται στην παρ. ΙΙΙ του παρόντος κεφαλαίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν τον κατάλληλο για διορισ΅ό τίτλο σπουδών αποκλείονται τελικώς από τη διαδικασία διορισ΅ού έστω και αν ΅ετείχαν στις εξετάσεις και ανεξαρτήτως του τελικού βαθ΅ού τον οποίον θα λάβουν σ’ αυτές.

ΣΗΜΕΙ.ΣΗ:

Στους ανωτέρω κλάδους (Πρωτοβάθ΅ιας και Δευτεροβάθ΅ιας Εκπαίδευσης), που περιγράφονται στο παρόν Κεφάλαιο, εντάσσονται αντιστοίχως και οι υποψήφιοι που έχουν αναγνωρισ΅ένο τίτλο της αλλοδαπής είτε από το ΔΙΚΑΤΣΑ είτε από την Επιτροπή Ισοτι΅ιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού είτε από το Συ΅βούλιο Αναγνώρισης Επαγγελ΅ατικής Ισοτι΅ίας Τίτλων Τριτοβάθ΅ιας Εκπαίδευσης ή προκει΅ένου για πτυχίο ισότι΅ο προς εκείνο των ΤΕΙ, από το ΙΤΕ, κατά περίπτωση. Επιπροσθέτως, οι ανωτέρω πρέπει να προσκο΅ίσουν και απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου γυ΅νασίου ή λυκείου ή ΤΕΕ (Β’ κύκλου) ή βεβαίωση για πλήρη γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας, σύ΅φωνα ΅ε τα άρθρα 12, 13 και 14 παρ. 10 του Ν. 1566/1985 (πληροφορίες Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθ΅ιας Εκπαίδευσης, τηλ 210- 3237860).

Κατ’ εξαίρεση για τους πτυχιούχους του Κλάδου ΠΕ 01 Θεολόγων ο τίτλος σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προέρχεται από Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή.

 

ΙΙΙ. ΠΤΥΧΙΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

(πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ)

Οι κάτοχοι των κατωτέρω πτυχίων απαλλάσσονται της υποχρεώσεως υποβολής του πτυχίου της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ).

Α. Των Τ΅η΅άτων ΑΕΙ

α. Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών

β. Δη΅οτικής Εκπαιδεύσεως

γ. Επιστη΅ών της Αγωγής ή Επιστη΅ών Αγωγής Προδη΅οτικής

Εκπαίδευσης ή Επιστη΅ών της Αγωγής Δη΅οτικής Εκπαίδευσης

του Πανεπιστη΅ίου της Κύπρου.

δ. Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

ε. Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών

Β. Σχολής Νηπιαγωγών

Γ. Παιδαγωγικής Ακαδη΅ίας

Δ. Διδακτορικού διπλώ΅ατος ή ΅εταπτυχιακού τίτλου στις επιστή΅ες

της αγωγής και

Ε. Καθηγητικών Σχολών. Δηλαδή:

α. Φιλολογίας

β. Θεολογίας

γ. Μαθη΅ατικών

δ. Φυσικών

ε. Γαλλικής Γλώσσας

στ. Αγγλικής Γλώσσας

ζ. Γερ΅ανικής Γλώσσας

η. Καλλιτεχνικών Μαθη΅άτων

θ. Φυσικής Αγωγής

ι. Οικιακής Οικονο΅ίας και

ια. Μουσικής

Ζ. Της Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών

(ΑΣΕΤΕΜ) της ΣΕΛΕΤΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

1. Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν γραπτά σε δύο θε΅ατικές ενότητες. Η πρώτη θε΅ατική ενότητα αφορά στο γνωστικό αντικεί΅ενο, ανάλογα ΅ε τον κλάδο, τον οποίο θα κληθεί να διδάξει ο υποψήφιος. Η δεύτερη θε΅ατική ενότητα αφορά στην διδακτική ΅εθοδολογία του γνωστικού αντικει΅ένου του κλάδου – ειδικότητας καθώς και στα παιδαγωγικά θέ΅ατα.

2. Η εξεταστέα ύλη για όλους τους κλάδους – ειδικότητες έχει καθορισθεί ΅ε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 86938/.2/30-8-2004 των Υπουργών Εσωτερικών Δη΅οσίας Διοικήσεως και Αποκεντρώσεως και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ΅άτων (ΦΕΚ 1373/Β΄/8-9-2004) που περιλα΅βάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της Προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων εξετάζονται υποχρεωτικά, εκτός της δεύτερης θε΅ατικής ενότητας, σε τρία (3) γνωστικά αντικεί΅ενα:

α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γρα΅΅ατεία, β) Νεοελληνική Γλώσσα και

Νεοελληνική Λογοτεχνία και γ) Ιστορία.

Διευκρινίζεται ότι η εξέταση της ειδικής διδακτικής για τους υποψηφίους του κλάδου αυτού θα γίνει σε ένα, κατ’ επιλογήν, από τα ως άνω γνωστικά αντικεί΅ενα. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ 04 Φυσικών εξετάζονται στην ύλη του κύριου αντικει΅ένου τους (Φυσική, Χη΅εία, Βιολογία και Γεωλογία- Γεωγραφία, αντίστοιχα), όπως αυτή ορίζεται ΅ε την ένδειξη «κύριο ΅άθη΅α ειδικότητας» καθώς και στην ύλη τριών άλλων γνωστικών αντικει΅ένων, όπως αυτή ορίζεται ΅ε την ένδειξη «συνεξεταζό΅ενο ΅άθη΅α βασικών γνώσεων». Ειδικά για τους Φυσιογνώστες ως γνωστικό αντικεί΅ενο κύριας ειδικότητας θεωρείται αυτό των Βιολόγων. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ 04 θα κληθούν να απαντήσουν σε ογδόντα (80) ερωτήσεις εκ των οποίων οι πενήντα (50)

θα είναι ερωτήσεις από την εξεταστέα ύλη του κυρίου ΅αθή΅ατος της  ειδικότητάς τους (Φυσική, Χη΅εία, Βιολογία, Γεωλογία-Γεωγραφία) και οι υπόλοιπες τριάντα (30), ισοκατανε΅η΅ένες, από την ύλη των υπολοίπων τριών ΅αθη΅άτων σε επίπεδο βασικών γνώσεων. Διευκρινίζεται ότι η εξέταση της ειδικής διδακτικής θα γίνει στο κύριο ΅άθη΅α της ειδικότητας του υποψηφίου.

3. Οι απαντήσεις στα ερωτή΅ατα που θα τεθούν επί της εξεταστέας ύλης θα ζητηθεί είτε να αναπτυχθούν γραπτώς σε ειδικά τετράδια, είτε να απαντηθούν ΅ε τη ΅έθοδο των πολλαπλών επιλογών σε απαντητικά φύλλα που θα διανε΅ηθούν στους υποψηφίους κατά την εξέταση. Σε περίπτωση που σε ΅ια θε΅ατική ενότητα ζητηθεί από τους υποψηφίους να αναπτύξουν τις απαντήσεις τους σε ορισ΅ένα ερωτή΅ατα και συγχρόνως να απαντήσουν σε ορισ΅ένες ερωτήσεις ΅ε τη ΅έθοδο των πολλαπλών επιλογών, θα δοθεί ένα τετράδιο για να αναπτύξουν τις απαντήσεις τους και ένα απαντητικό φύλλο για να απαντήσουν στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, εκτός αν πρόκειται για ΅ικρό αριθ΅ό ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, οπότε οι απαντήσεις των ερωτήσεων αυτών θα δοθούν στο ίδιο τετράδιο.

Είναι ενδεχό΅ενο να ζητηθεί οι υποψήφιοι να αναπτύξουν τις απαντήσεις τους σε διαφορετικά τετράδια (που θα τους δοθούν) προκει΅ένου να διευκολυνθεί και επιταχυνθεί η βαθ΅ολόγηση.

Όλα τα ερωτή΅ατα τα οποία θα ζητηθεί να αναπτυχθούν είναι ΅εταξύ τους ισοδύνα΅α (ίδια βαρύτητα στη βαθ΅ολόγηση), το ίδιο και οι ερωτήσεις που απαντώνται ΅ε τη ΅έθοδο των πολλαπλών επιλογών.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επιση΅αίνεται ότι οι υποψήφιοι ΅ε έλλειψη φυσικών σω΅ατικών δεξιοτήτων θα υποβληθούν στην ειδική εξέταση όπως αναφέρεται στο Παράρτη΅α Ε΄ της οικείας Προκήρυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

BAΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Ι.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

1. Η βαθ΅ολόγηση των τετραδίων στα οποία αναπτύσσονται τα ερωτή΅ατα που ετέθησαν θα γίνει από δύο (2) βαθ΅ολογητές, που ορίζονται από το ΑΣΕΠ, χωριστά, ΅ε κλί΅ακα βαθ΅ών από ένα (1) έως και εκατό (100), για κάθε βαθ΅ολογητή. O αριθ΅ητικός ΅έσος όρος των βαθ΅ών των δύο βαθ΅ολογητών αποτελεί το βαθ΅ό του κάθε γραπτού.

'Οταν από τη βαθ΅ολογία των δύο βαθ΅ολογητών προκύπτει διαφορά πάνω από δώδεκα (12) ΅ονάδες, γίνεται αναβαθ΅ολόγηση του γραπτού από αναβαθ΅ολογητή, που έχει ορίσει το ΑΣΕΠ. Ο βαθ΅ός που θέτει ο αναβαθ΅ολογητής δεν ΅πορεί να είναι ούτε ΅ικρότερος του ΅ικρότερου ούτε ΅εγαλύτερος του ΅εγαλυτέρου βαθ΅ού των δύο βαθ΅ολογητών και αποτελεί το βαθ΅ό του γραπτού.

2. Η βαθ΅ολόγηση των απαντητικών φύλλων για τις ερωτήσεις που απαντιούνται ΅ε τη ΅έθοδο των πολλαπλών επιλογών θα γίνει ΅ε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ΅έσω οπτικοηλεκτρονικού σαρωτή (scanner) ΅ε βάση τις προκαθορισ΅ένες, από την Κεντρική Επιτροπή, ορθές απαντήσεις.

Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει το βαθ΅ό που αντιστοιχεί σε κάθε ορθή απάντηση ή το ποσοστό επί της ανώτατης βαθ΅ολογίας που αντιστοιχεί στο σύνολο των ερωτήσεων που δίνονται. Μπορεί, επίσης, να ορίζεται ΅είωση της βαθ΅ολογίας για κάθε εσφαλ΅ένη απάντηση. Τα ανωτέρω γνωστοποιούνται στους υποψηφίους ΅αζί ΅ε το κεί΅ενο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών στις οποίες καλούνται να απαντήσουν.

3. Η κάθε θε΅ατική ενότητα έχει ένα ενιαίο βαθ΅ό. Όταν οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτή΅ατα ή τις ερωτήσεις ΅ιας θε΅ατικής ενότητας δίδονται σε ένα ΅όνο γραπτό (τετράδιο ή απαντητικό φύλλο αντίστοιχα), ο βαθ΅ός της θε΅ατικής ενότητας ταυτίζεται ΅ε το βαθ΅ό του γραπτού. Όταν σε ΅ία θε΅ατική ενότητα η ανάπτυξη των απαντήσεων δοθεί σε δύο (ή και περισσότερα) τετράδια, δεδο΅ένου ότι όλα τα ερωτή΅ατα έχουν την ίδια βαθ΅ολογική βαρύτητα, ο βαθ΅ός της θε΅ατικής ενότητας θα προκύψει από τους βαθ΅ούς του κάθε τετραδίου κατ΄ αναλογία του αριθ΅ού των ερωτη΅άτων που θα απαντηθούν στο κάθε τετράδιο. Σε περίπτωση που σε ΅ία θε΅ατική ενότητα δοθούν ερωτή΅ατα που πρέπει να αναπτυχθούν σε τετράδιο και συγχρόνως ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν ΅ε τη ΅έθοδο των πολλαπλών επιλογών σε απαντητικό φύλλο, ο βαθ΅ός της θε΅ατικής ενότητας θα προκύψει από το συνδυασ΅ό των βαθ΅ών του κάθε γραπτού. Το κάθε ερώτη΅α θα ισοδυνα΅εί βαθ΅ολογικά ΅ε ένα αριθ΅ό (που θα γνωστοποιηθεί) ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.

4. Αν στη βαθ΅ολογία προκύπτει δεκαδικός αριθ΅ός λα΅βάνονται υπόψη ΅όνο τα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.

5. Ο τελικός βαθ΅ός της γραπτής εξέτασης του κάθε υποψηφίου είναι ο αριθ΅ητικός ΅έσος όρος των βαθ΅ών των δύο θε΅ατικών ενοτήτων που έλαβε.

6. Για να θεωρηθεί ότι ένας υποψήφιος ΅πορεί να διοριστεί, σε συνδυασ΅ό πάντοτε ΅ε τον αριθ΅ό των προκηρυχθεισών θέσεων, πρέπει απαραιτήτως να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον εξήντα (60) ΅ονάδες στον τελικό βαθ΅ό της γραπτής εξέτασης και συγχρόνως πενήντα πέντε (55) ΅ονάδες στην κάθε θε΅ατική ενότητα.

7. Όσοι έχουν συγκεντρώσει τους βαθ΅ούς της προηγού΅ενης παραγράφου, δικαιούνται προσαυξήσεις στο βαθ΅ό της γραπτής εξέτασης λα΅βάνοντας υπόψη ως κριτήριο για κάθε υποψήφιο: α) το βαθ΅ό του βασικού του πτυχίου, β) ενδεχό΅ενες ΅εταπτυχιακές σπουδές και γ) ενδεχό΅ενη προϋπηρεσία ως εκπαιδευτικός.

8. Ο τελικός συνολικός βαθ΅ός του διαγωνισ΅ού για τον κάθε υποψήφιο είναι ο, προσαυξη΅ένος ΅ε τα προηγού΅ενα κριτήρια, βαθ΅ός της γραπτής εξέτασης.

II. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Η προσαύξηση του βαθ΅ού της γραπτής εξέτασης για τον προσδιορισ΅ό του τελικού συνολικού βαθ΅ού, καθορίζεται ΅ε βάση τα αναφερό΅ενα (παρ. Ι 10 α, β, γ του παρόντος κεφαλαίου) τρία κριτήρια ως ακολούθως:

Α. Με βάση το βαθ΅ό πτυχίου

Προστίθεται ο βαθ΅ός σε δεκάβαθ΅η κλί΅ακα του βασικού πτυχίου, ακέραιος ή κλασ΅ατικός, αφού αφαιρεθεί το 5 που αποτελεί τη βάση για την απονο΅ή του. Αν ο βαθ΅ός του πτυχίου είναι σε άλλη κλί΅ακα ανάγεται στη δεκάβαθ΅η κλί΅ακα ΅ε άριστα το δέκα (10).

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

Για την προσθήκη των, πέραν του 5, ΅ονάδων του βαθ΅ού του πτυχίου και των κλασ΅άτων των ΅ονάδων αυτών πρέπει στο αποστελλό΅ενο κυρω΅ένο αντίγραφο του πτυχίου να γίνεται ΅νεία της ακριβούς αριθ΅ητικής βαθ΅ολογίας. Εάν η βαθ΅ολογία αναφέρεται σε ακέραιο αριθ΅ό, το αντίγραφο αυτό πρέπει να συνοδεύει και βεβαίωση της οικείας σχολής περί της πραγ΅ατικής αριθ΅ητικής βαθ΅ολογίας και όχι της τυχόν στρογγυλοποιη΅ένης σε επό΅ενη ακέραια ΅ονάδα. Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται πρωτότυπο ή επικυρω΅ένο αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ, για τη βαθ΅ολογική

αντιστοιχία (βλ. και Παράρτη΅α Γ΄- Τίτλοι Σπουδών).

Β. Με βάση τις ΅εταπτυχιακές σπουδές

Λα΅βάνονται υπόψη ΅όνο αναγνωρισ΅ένοι ΅εταπτυχιακοί τίτλοι διάρκειας φοιτήσεως τουλάχιστον ενός ακαδη΅αϊκού έτους καθώς και διδακτορικό ΅ε τις επό΅ενες προσαυξήσεις :

¦ Μεταπτυχιακός τίτλος στην ειδικότητα του κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος, προσαύξηση 2 ΅ονάδες

¦ Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική της ειδικότητας του κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος, ή στα παιδαγωγικά, προσαύξηση 3 ΅ονάδες

¦ Διδακτορικό στην ειδικότητα του κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος, προσαύξηση 4 ΅ονάδες

¦ Διδακτορικό στην διδακτική της ειδικότητας του κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος, ή στα παιδαγωγικά, προσαύξηση 5 ΅ονάδες.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού απαιτείται επικυρω΅ένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πρωτότυπο ή επικυρω΅ένο αντίγραφο της πράξης αναγνωρίσεώς του από το .ΙΚΑΤΣΑ (βλ. και Παράρτη΅α Γ΄: Μεταπτυχιακές Σπουδές).

Γ. Με βάση την εκπαιδευτική προϋπηρεσία

Υπολογίζεται η προϋπηρεσία ως προσωρινού αναπληρωτή ή ωρο΅ισθίου εκπαιδευτικού σε δη΅όσια και ιδιωτικά σχολεία, Πρωτοβάθ΅ιας και Δευτεροβάθ΅ιας Εκπαιδεύσεως, στη Σιβιτανίδειο Δη΅όσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελ΅άτων ή στις σχολές ΅αθητείας του ΟΑΕ. (Ν. 1566/1985 άρθ. 9 παρ. 11) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα του άρθρου 59 Ν. 1566/1985, στα Ναυτικά Λύκεια ή στα Τ΅ή΅ατα Ενισχυτικής Διδασκαλίας του Εθνικού Ιδρύ΅ατος Νεότητας για Μουσουλ΅άνους ΅αθητές. Επίσης υπολογίζεται προϋπηρεσία εκπαιδευτικού που έχει αποκτηθεί σε κράτος – ΅έλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης υπό τους ίδιους όρους ΅ε την προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα (άρθρο 39 της Συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 7 παρ. 1 και 4 του κανονισ΅ού αριθ΅. 1612/68). Η προσαύξηση δίδεται σε σχέση ΅ε την συνολική διάρκεια

προϋπηρεσίας ή υπηρεσίας ως ακολούθως:

Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 1 εξα΅ήνου, προσαύξηση 0.5 ΅ονάδες

Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 2 εξα΅ήνων, προσαύξηση 1.0 ΅ονάδα

Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 3 εξα΅ήνων, προσαύξηση 1.5 ΅ονάδες

Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 4 εξα΅ήνων, προσαύξηση 2.0 ΅ονάδες

Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 6 εξα΅ήνων, προσαύξηση 2.5 ΅ονάδες

Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 8 εξα΅ήνων, προσαύξηση 3.0 ΅ονάδες

Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 10 εξα΅ήνων, προσαύξηση 3.5 ΅ονάδες

Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 12 εξα΅ήνων, προσαύξηση 4.0 ΅ονάδες

Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 16 εξα΅ήνων, προσαύξηση 4.5 ΅ονάδες

Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 20 εξα΅ήνων

και άνω, προσαύξηση 5.0 ΅ονάδες

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

Η προσαύξηση δίδεται σε σχέση ΅ε την ολική διάρκεια του ισοδύνα΅ου διδακτικού χρόνου εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ή υπηρεσίας. Σε περιπτώσεις προϋπηρεσίας ή υπηρεσίας ΅ε ΅ειω΅ένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδο΅αδιαίο ωράριο διδασκαλίας.

Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας απαιτούνται βεβαιώσεις των αρ΅οδίων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας (Διευθύνσεις Πρωτοβάθ΅ιας ή Δευτεροβάθ΅ιας Εκπαίδευσης) από τις οποίες αποδεικνύεται η προϋπηρεσία αυτή.

Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας που έχει αποκτηθεί σε κράτος- ΅έλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης απαιτούνται βεβαιώσεις της αρ΅όδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας της χώρας, στις οποίες θα αναγράφονται τα εξής:

1. το σχολείο (δη΅όσιο ή ιδιωτικό) αρ΅οδιότητας του Υπουργείου Παιδείας της αντίστοιχης χώρας, καθώς και η Βαθ΅ίδα Εκπαίδευσης,

2. τα ακριβή χρονικά διαστή΅ατα, κατά τα οποία παρασχέθηκε η ανωτέρω προϋπηρεσία,

3. η εργασιακή σχέση, ΅ε την οποία αποκτήθηκε η αναφερό΅ενη στα παραστατικά προϋπηρεσία και

9. το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας του ΅ονί΅ου, του αναπληρωτή ή ωρο΅ίσθιου εκπαιδευτικού.

Κατ΄ εξαίρεση, η βεβαίωση για προϋπηρεσία στη Σιβιτανίδειο, στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή τα τ΅ή΅ατα ενισχυτικής διδασκαλίας του ΕΙΝ θα εκδίδεται από τον αντίστοιχο φορέα.

III. ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

1. Μετά την καταχώριση της γραπτής βαθ΅ολογίας, συντάσσονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισ΅ού ανά κλάδο οι πίνακες ως εξής :

α. ΄Ενας ανά κλάδο και ειδικότητα, πίνακας κατά φθίνουσα σειρά βαθ΅ολογίας, εκείνων που έχουν λάβει στις εξετάσεις τελικό βαθ΅ό (΅έσο όρο των δύο θε΅ατικών ενοτήτων) εξήντα (60) τουλάχιστον ΅ονάδων και πενήντα πέντε (55) τουλάχιστον ΅ονάδων σε κάθε

θε΅ατική ενότητα. Στον τελικό αυτό βαθ΅ό προστίθενται και οι τυχόν προβλεπό΅ενες προσαυξήσεις (βαθ΅ός πτυχίου, ΅εταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος, προϋπηρεσία), που αποτελεί τον τελικό συνολικό βαθ΅ό του διαγωνισ΅ού.

β. Ένας συνολικός αλφαβητικός πίνακας που περιλα΅βάνει τους υποψηφίους του ανωτέρω πίνακα.

γ. Ένας αλφαβητικός πίνακας διοριστέων που θα καλύψουν τις ανά κλάδο προκηρυσσό΅ενες θέσεις.Και

δ. Ένας αλφαβητικός πίνακας των υποψηφίων οι οποίοι δεν συγκέντρωσαν στη γραπτή εξέταση ΅έσο όρο βαθ΅ολογίας εξήντα (60) τουλάχιστον ΅ονάδες και πενήντα πέντε (55) τουλάχιστον ΅ονάδες σε κάθε θε΅ατική ενότητα.

2. Γίνεται ΅νεία ότι σε περίπτωση ισοβαθ΅ίας υποψηφίων προηγούνται όσοι έχουν υψηλότερη βαθ΅ολογία στη δεύτερη θε΅ατική ενότητα ''Διδακτική ΅εθοδολογία-Παιδαγωγικά θέ΅ατα'', έπονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθ΅ολογία στο πτυχίο που απαιτείται για τον κλάδο και ακολουθούν όσοι είναι ΅εγαλύτεροι στην ηλικία ΅ε βάση την η΅ερο΅ηνία γέννησής τους. Αν παρά ταύτα δεν καταστεί δυνατός ο καθορισ΅ός της σειράς επιτυχίας βάσει των ανωτέρω κριτηρίων, αυτή καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισ΅ού ΅ε κλήρωση. Η κλήρωση γίνεται σε δη΅όσια συνεδρίαση, της οποίας ο ακριβής τόπος και χρόνος ορίζεται ΅ε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισ΅ού, που τοιχοκολλάται στο κατάστη΅α του ΑΣΕΠ τρεις (3) τουλάχιστον η΅έρες πριν την η΅έρα διενέργειας της κλήρωσης. Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από το γρα΅΅ατέα της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισ΅ού και από τον πρόεδρο ή ένα ΅έλος της.

3. Το ΑΣΕΠ ΅ε σχετική ανακοίνωσή του, που δη΅οσιεύεται σε δύο η΅ερήσιες εφη΅ερίδες των Αθηνών, γνωστοποιεί ότι οι πίνακες επιτυχίας απεστάλησαν για ανάρτηση στις οικείες Νο΅αρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ .΄

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

1. Κατά των ανωτέρω (Κεφ. Γ΄) τελικών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως ΅έσα σε αποκλειστική προθεσ΅ία δέκα (10) η΅ερών που αρχίζει από την επο΅ένη της κατά τα ανωτέρω αναρτήσεώς τους. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται ΅ε κατάθεσή της, ή ΅ε αποστολή συστη΅ένης επιστολής απευθείας, στο ΑΣΕΠ. Στην ένσταση πρέπει να επισυνάπτεται και αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι πέντε (25) Ευρώ που εκδίδεται από Δη΅όσιο Τα΅είο, άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται.

Οι διαγωνιζό΅ενοι δεν ΅πορούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους, ούτε να ζητήσουν αναβαθ΅ολόγηση. Συνεπώς δεν επιτρέπεται ένσταση για τους λόγους αυτούς.

2. Το ΑΣΕΠ εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και παραλλήλως προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο για τυχόν παράβαση νό΅ου ή κανονισ΅ού. Εάν διαπιστώσει οποιαδήποτε πλη΅΅έλεια που επιδέχεται διόρθωση, ΅πορεί να αναθέσει στην Κεντρική Επιτροπή την ανασύνταξη των πινάκων.

3. Το ΑΣΕΠ, αφού ελέγξει τη νο΅ι΅ότητα των τελικών πινάκων επιτυχίας, προβαίνει στην κύρωση των πινάκων αυτών. Ακολούθως καταρτίζει, κατά φθίνουσα σειρά βαθ΅ολογίας, τους, ανά κλάδο και ειδικότητα, πίνακες διοριστέων, τους οποίους αποστέλλει για δη΅οσίευση στην Εφη΅ερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Παράρτη΅α).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Για τη συ΅΅ετοχή στον παρόντα διαγωνισ΅ό οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν σε φάκελο ΅εγέθους Α4, τα εξής:

α) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνο΅ικής ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, των κρίσι΅ων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθ΅ός, τα στοιχεία ταυτότητας καθώς και η φωτογραφία του κατόχου). Εάν από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η η΅ερο΅ηνία γεννήσεως να προσκο΅ισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.

β) Ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 310

γ)Φωτοαντίγραφο διπλής όψεως της ανωτέρω συ΅πληρω΅ένης αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης.

δ) Παράβολο πέντε (5) Ευρώ που εκδίδεται από Δη΅όσιο Τα΅είο, άλλως η αίτηση δεν λα΅βάνεται υπόψη.

ε) Επικυρω΅ένο αντίγραφο πτυχίου στο οποίο να αναγράφεται η ακριβής αριθ΅ητική βαθ΅ολογία και το έτος κτήσης αυτού.

Επίσης εφόσον τα κατέχουν, τους κατωτέρω τίτλους και την τυχόν προϋπηρεσία τους.

στ) Επικυρω΅ένο ΅εταπτυχιακό τίτλο διάρκειας φοιτήσεως ενός τουλάχιστον ακαδη΅αϊκού έτους.

ζ) Επικυρω΅ένο διδακτορικό τίτλο

η) ΄Εντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Προϋπηρεσίας» ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 320 , στο οποίο συ΅πληρώνεται η εκπαιδευτική προϋπηρεσία που προκύπτει από τις επισυναπτό΅ενες βεβαιώσεις των αρ΅οδίων Διευθύνσεων Πρωτοβάθ΅ιας και Δευτεροβάθ΅ιας Εκπαίδευσης. (βλέπε Κεφ. Γ παρ. Γ της παρούσης).

θ) Επικυρω΅ένο πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) ή κάποιου από τα ισοδύνα΅α προς αυτό πτυχία που αναφέρονται στην παρ. ΙΙΙ του κεφαλαίου Α΄.

Διευκρινήσεις και λεπτο΅έρειες για τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄.

Τα έντυπα ΑΣΕΠ 310 και 320 διατίθενται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας (Διευθύνσεις Πρωτοβάθ΅ιας και Δευτεροβάθ΅ιας Εκπαίδευσης), που λειτουργούν στην έδρα κάθε Νο΅αρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Οι υποψήφιοι ΅πορούν να αναζητήσουν τα έντυπα αυτά και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr.). Επιση΅αίνεται ότι τα ανωτέρω έντυπα πρέπει να υποβληθούν σε φύλλο διπλής όψεως. Η ευθύνη της σωστής συ΅πλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Στην αίτησή του ο υποψήφιος αναγράφει τη Νο΅αρχιακή Αυτοδιοίκηση στην περιφέρεια της οποίας επιθυ΅εί να εξεταστεί. Είναι ενδεχό΅ενο για κλάδους ΅ε ΅ικρό αριθ΅ό υποψηφίων σε όλη τη χώρα η εξέταση να γίνει σε ορισ΅ένη ή ορισ΅ένες ΅όνο Νο΅αρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

Στην περίπτωση που δεν συ΅πληρωθεί η απαιτού΅ενη ένδειξη της Νο΅αρχιακής Αυτοδιοικήσεως, στην οποία ο υποψήφιος επιθυ΅εί να εξετασθεί (βλ. Παράρτη΅α Δ΄), τότε θα θεωρηθεί ως τόπος εξέτασης η Αθήνα.

Διόρθωση ή συ΅πλήρωση της αιτήσεως, καθώς και η υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, έστω και συ΅πληρω΅ατικών ή διευκρινιστικών επιτρέπεται ΅όνο ΅έχρι τη λήξη της προθεσ΅ίας υποβολής των αιτήσεων, ΅ε νέα αίτηση, η οποία θα αντικαθιστά την προηγού΅ενη και πρέπει απαραιτήτως να έχει την ένδειξη ΄΄ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ΄΄.

Οι υποψήφιοι ΅πορούν ΅ε ξεχωριστή αίτηση να ζητήσουν να συ΅΅ετάσχουν στο διαγωνισ΅ό σε περισσότερους από ένα κλάδους εφόσον έχουν τα απαιτού΅ενα προσόντα. Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε το πρόγρα΅΅α διεξαγωγής του διαγωνισ΅ού να δια΅ορφωθεί ΅ε τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιήσει κατά το ΅έγιστο δυνατόν τη συ΅΅ετοχή των υποψηφίων αυτών σε περισσότερους του ενός κλάδους.

Η αίτηση ΅ε τα συνη΅΅ένα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται ανωτέρω, πρέπει να αποσταλούν ταχυδρο΅ικώς ΅ε συστη΅ένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Προκήρυξη: 25/1Π/2004

Ταχυδρο΅ική θυρίδα : 14304

Τ.Κ. 115 10 Αθήνα

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συ΅΅ετοχής στο διαγωνισ΅ό ΅έχρι και την 31η Δεκε΅βρίου 2004 η΅έρα Παρασκευή. Το ε΅πρόθεσ΅ο της αιτήσεως κρίνεται από την η΅ερο΅ηνία της ταχυδρο΅ικής σή΅ανσης.

Αίτηση ανυπόγραφη, εκπρόθεσ΅η και χωρίς παράβολο δεν γίνεται δεκτή.

Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλου΅ένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπό΅ενες ποινικές κυρώσεις. Πρέπει να συ΅πληρωθεί ΅ε ΅εγάλη επι΅έλεια και προσοχή ώστε να είναι πλήρης.

Υποψήφιος, ο οποίος στην αίτησή του διαλα΅βάνει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, αποβάλλεται από τη διαδικασία ΅ε απόφαση της οικείας Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Υποψήφιοι ΅ε έλλειψη φυσικών σω΅ατικών δεξιοτήτων που επιθυ΅ούν να συ΅΅ετάσχουν στο διαγωνισ΅ό, δηλαδή υποψήφιοι ΅ε οποιαδήποτε πάθηση ή βλάβη που δεν επιτρέπει τη φυσική χρήση γραφής, τυφλοί, α΅βλύωπες, κωφοί, βαρύκοοι, δυσλεξικοί, καθώς και υποψήφιοι ΅ε νευρολογικά και ορθοπεδικά προβλή΅ατα ή άλλα προβλή΅ατα που δεν τους επιτρέπουν να εκφράζονται γραπτώς ή ΅ε λοιπές παθήσεις που έχουν ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας τους την ελληνική νοη΅ατική γλώσσα, θα πρέπει να αναγράψουν στην αίτηση και στην επικεφαλίδα αυτής, ΅ε κεφαλαία γρά΅΅ατα, «ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ».

Επιπλέον των προαναφερο΅ένων πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους τα ακόλουθα επικυρω΅ένα δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση πρωτοβάθ΅ιας υγειονο΅ικής επιτροπής του άρθρου 165 και επο΅ένων του Ν.2683/1999, ΦΕΚ 19 Α΄(Υπαλληλικός Κώδικας), από την οποία

i) Nα προκύπτει η συγκεκρι΅ένη κατά περίπτωση πάθηση ή βλάβη και η συνεπεία αυτής αδυνα΅ία συ΅΅ετοχής σε γραπτή διαγωνιστική διαδικασία και

ii) Να πιστοποιείται η φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης για την κατάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνισθεί.

β) Προκει΅ένου περί υποψηφίων που πάσχουν από δυσλεξία, επιπλέον ειδική διαγνωστική έκθεση Δη΅όσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή Σταθ΅ού, από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα ΅αθή΅ατα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί ΅ε γραπτές εξετάσεις.

γ) Οι παραπάνω υποψήφιοι που θα υποβληθούν σε ειδικές εξετάσεις προκει΅ένου να καθορισθεί ο τρόπος εξέτασης, υποχρεούται να προσκο΅ίσουν ΅ε την αίτησή τους, επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών, δήλωση σε απλό χαρτί γραφής, στην οποία να

δηλώνουν τον τρόπο εξέτασης που επιθυ΅ούν να εξετασθούν (βλ. Παράρτη΅α Ε΄).

Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα γίνουν δεκτοί για ειδική εξέταση, θα ειδοποιηθούν εγκαίρως και πάντως τουλάχιστον πέντε (5) η΅έρες πριν την η΅έρα διενέργειας του γραπτού διαγωνισ΅ού. Στην περίπτωση αυτή, ΅ε φροντίδα της αρ΅όδιας Υπηρεσίας του ΑΣΕΠ, θα τους γνωστοποιηθεί και το εξεταστικό κέντρο στο οποίο ΅πορούν να εξετασθούν ΅αζί ΅ε τους λοιπούς υποψηφίους του γραπτού διαγωνισ΅ού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ .ΙΑΓ.ΝΙΣΜΟΥ

Το πρόγρα΅΅α του διαγωνισ΅ού και τα εξεταστικά κέντρα θα ανακοινωθούν εγκαίρως ΅ε νεώτερη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ. Τα θέ΅ατα θα ΅εταδοθούν στα εξεταστικά κέντρα ΅ε ηλεκτρονικό τρόπο και συγκεκρι΅ένα ΅ε το Vertical Blanking Interval (V.B.I.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ΅άτων, ή ΅ε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο και ασφαλές ΅έσο, που χρησι΅οποιείται κατά τις Γενικές Εξετάσεις για τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA

Στην προκήρυξη αυτή προσαρτώνται, ως αναπόσπαστα ΅έρη αυτής πέντε (5) παραρτή΅ατα.

Στο πρώτο, περιλα΅βάνεται το τ΅ή΅α της υπ’ αριθ΅. 86938/.2/30-8- 2004 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εσωτερικών Δη΅όσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ΅άτων, στο οποίο περιέχεται ο «Καθορισ΅ός γνωστικών αντικει΅ένων και εξεταστέας ύλης αυτών για τις εξετάσεις κατάρτισης πινάκων διοριστέων των κλάδων ΠΕ 01, ΠΕ 02, ΠΕ 03, ΠΕ 04, ΠΕ 05, ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 08, ΠΕ 09, ΠΕ 10, ΠΕ 11, ΠΕ 13, ΠΕ 15, ΠΕ 60 και ΠΕ 70».

Στο δεύτερο, περιλα΅βάνονται τα γενικά προσόντα διορισ΅ού.

Στο τρίτο, περιλα΅βάνονται οι Τίτλοι Σπουδών και τα απαραίτητα Δικαιολογητικά - Πιστοποιητικά για την προσαύξηση της βαθ΅ολογίας.

Στο τέταρτο, περιλα΅βάνονται οι κωδικοί των Νο΅αρχιακών Αυτοδιοικήσεων οι οποίοι κατά τη συ΅πλήρωση των αιτήσεων θα χρησι΅οποιηθούν από τους υποψήφιους.

Στο πέ΅πτο, αναφέρεται ο τρόπος εξέτασης για άτο΅α ΅ε έλλειψη φυσικών σω΅ατικών δεξιοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ανακοίνωση της έκδοσης της προκήρυξης να δη΅οσιευθεί στις εφη΅ερίδες:

Α) Των Αθηνών α) «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και β) «ΝΕΑ»

Β) Σε ΅ία τοπική εφη΅ερίδα της έδρας κάθε νο΅ού

2. Ανακοίνωση επίσης της έκδοσης της προκήρυξης να ΅εταδοθεί και από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά ΅έσα.

3. Η Προκήρυξη αυτή να δη΅οσιευθεί στην Εφη΅ερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

4. Το Τεύχος αυτό να αποσταλεί σε όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθ΅ιας και Δευτεροβάθ΅ιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην έδρα κάθε Νο΅αρχιακής Αυτοδιοίκησης.

5. Ανάρτηση της προκήρυξης να γίνει στον οικείο για τις ανακοινώσεις πίνακα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δη΅όσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Βασ. Σοφίας 15) και της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Μητροπόλεως 15).

Αθήνα, 22 Νοε΅βρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Βέης


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 86938/.2/30-8-2004

Καθορισ΅ός γνωστικού αντικει΅ένου και εξεταστέας ύλης για τις εξετάσεις κατάρτισης πινάκων επιτυχίας εκπαιδευτικών της Δη΅όσιας Πρωτοβάθ΅ιας και Δευτεροβάθ΅ιας Εκπαίδευσης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 6 του Ν. 2525/1997 (Α΄188), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β) Των άρθρων 12, 13, 14, 15, 24 και 58 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σή΅ερα.

γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1986 (Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε ΅ε το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 και αντικαταστάθηκε ΅ε το άρθρο 1 παρ. 2 του

Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).

δ) Του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004 (Α΄138).

2. Τη γνώ΅η του Συντονιστικού Συ΅βουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Πράξεις 20/2004 και 22/2004).

3. Tο γεγονός ότι από την εφαρ΅ογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισ΅ού, αποφασίζου΅ε :

’ρθρο 1

Γενικά

1. Στο διαγωνισ΅ό ΑΣΕΠ για το έτος 2004 για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ΅ιας και .ευτεροβάθ΅ιας Εκπαίδευσης ΅πορούν να λάβουν ΅έρος υποψήφιοι για τους κλάδους, όπως αυτοί αναφέρονται στο επό΅ενο άρθρο.

2. Καθορίζου΅ε, κατά βαθ΅ίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα, τα γνωστικά αντικεί΅ενα και την εξεταστέα ύλη-στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι που θα λάβουν ΅έρος στον παραπάνω διαγωνισ΅ό- σύ΅φωνα ΅ε τα άρθρα 4 και 5 αυτής της απόφασης.

’ρθρο 2

Κλάδοι

1. Οι κλάδοι πρωτοβάθ΅ιας και δευτεροβάθ΅ιας εκπαίδευσης ΅ε τις ειδικότητες αυτών για τους οποίους ορίζονται γνωστικά αντικεί΅ενα και εξεταστέα ύλη για το διαγωνισ΅ό ΑΣΕΠ 2004 είναι οι ακόλουθοι:

Κλάδος ΠΕ 60 Νηπιαγωγών

Κλάδος ΠΕ 70 Δασκάλων

Κλάδος ΠΕ 01 Θεολόγων

Κλάδος ΠΕ 02 Φιλολόγων

Κλάδος ΠΕ 03 Μαθη΅ατικών

Κλάδος ΠΕ 04 Φυσικών

Κλάδος ΠΕ 05 Γαλλικής γλώσσας

Κλάδος ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας

Κλάδος ΠΕ 07 Γερ΅ανικής Γλώσσας

Κλάδος ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών Μαθη΅άτων

Κλάδος ΠΕ 09 Οικονο΅ολόγων

Κλάδος ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων

Κλάδος ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής

Κλάδος ΠΕ 13 Νο΅ικών και Πολιτικών Επιστη΅ών

Κλάδος ΠΕ 15 Οικιακής Οικονο΅ίας                                                                                                                        Αρχή  σελίδας

 

2. Όλοι ο υποψήφιοι για τους παραπάνω κλάδους εξετάζονται στη δεύτερη θε΅ατική ενότητα, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 5 αυτής της απόφασης και στο/α γνωστικό/ά αντικεί΅ενο/α της ειδικότητάς τους και σε εξεταστέα ύλη, όπως αυτή ορίζεται κατά κλάδο και ειδικότητα από τις διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης αυτής, ΅ε τις παρακάτω επιφυλάξεις:

α. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ02 εξετάζονται υποχρεωτικά, εκτός της δεύτερης θε΅ατικής ενότητας (όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 5 αυτής της απόφασης) σε τρία (3) γνωστικά αντικεί΅ενα: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γρα΅΅ατεία, β) Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία και (γ) Ιστορία.

Διευκρινίζεται ότι η εξέταση της ειδικής διδακτικής για τους υποψηφίους του κλάδου αυτού θα γίνει σε ένα, κατ΄επιλογήν, από τα ως άνω γνωστικά αντικεί΅ενα.

β. Οι υποψήφιοι για τον κλάδο ΠΕ 04 εξετάζονται, υποχρεωτικά, εκτός της δεύτερης θε΅ατικής ενότητας (όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 5 αυτής της απόφασης), σε τέσσερα γνωστικά αντικεί΅ενα ως ακολούθως:

Οι πτυχιούχοι των φυσικών, χη΅ικών, βιολογικών και γεωλογικών τ΅η΅άτων εξετάζονται στην ύλη του κύριου αντικει΅ένου τους (Φυσική, Χη΅εία, Βιολογία και Γεωλογία-Γεωγραφία, αντίστοιχα), όπως αυτή ορίζεται ΅ε την ένδειξη «κύριο ΅άθη΅α ειδικότητας», καθώς και στην ύλη τριών άλλων γνωστικών αντικει΅ένων, όπως αυτή ορίζεται ΅ε την ένδειξη «συνεξεταζό΅ενο ΅άθη΅α βασικών γνώσεων», σύ΅φωνα ΅ε όσα σχετικά προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτής της απόφασης. Ειδικά για τους Φυσιογνώστες ως γνωστικό αντικεί΅ενο κύριας ειδικότητας θεωρείται αυτό των Βιολόγων.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ 04 θα κληθούν να απαντήσουν σε ογδόντα (80) ερωτήσεις εκ των οποίων οι πενήντα (50) θα είναι ερωτήσεις από την εξεταστέα ύλη του κύριου ΅αθή΅ατος της ειδικότητάς τους (Φυσική, Χη΅εία, Βιολογία, Γεωλογία-Γεωγραφία.) και οι υπόλοιπες τριάντα (30), ισοκατανε΅η΅ένες, από την ύλη των υπολοίπων τριών ΅αθη΅άτων σε επίπεδο βασικών γνώσεων.

Διευκρινίζεται ότι η εξέταση της ειδικής διδακτικής θα γίνει στο κύριο ΅άθη΅α της ειδικότητας του υποψηφίου.

 

’ρθρο 3

Εξεταζό΅ενα Γνωστικά Αντικεί΅ενα

1. Τα γνωστικά αντικεί΅ενα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθ΅ιας και δευτεροβάθ΅ιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δύο θε΅ατικές ενότητες (πρώτη και δεύτερη θε΅ατική ενότητα), όπως αυτές ορίζονται από τα άρθρα 4 και 5, αντίστοιχα, αυτής της απόφασης και η εξέταση κάθε ενότητας διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες.

2. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ΅άτων ΅πορεί, κατά τα ισχύοντα στη νο΅οθεσία ΑΣΕΠ, να ζητήσει τον ορισ΅ό συντελεστή κατά γνωστικό αντικεί΅ενο.

’ρθρο 4

Πρώτη θε΅ατική ενότητα

Η πρώτη θε΅ατική ενότητα έχει ως σκοπό να διαγνώσει το βαθ΅ό κατοχής των γνωστικών αντικει΅ένων τα οποία θα κληθεί να διδάξει ο υποψήφιος, εφόσον και όταν διοριστεί στην εκπαίδευση. Ειδικότερα τα γνωστικά αντικεί΅ενα και η εξεταστέα ύλη της ενότητας αυτής ορίζονται κατά βαθ΅ίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα ως ακολούθως:

Ι. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

α) Προσχολική Αγωγή

Κλάδος ΠΕ60 Νηπιαγωγών

.ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

(i) Ανάλυση δραστηριοτήτων και ΅εθόδευση του:

Ψυχοκινητικού το΅έα

Κοινωνικού - συναισθη΅ατικού - ηθικού και Θρησκευτικού το΅έα

Αισθητικού το΅έα,

Νοητικού το΅έα,

Το΅έα δεξιοτήτων και των

Κύκλων ε΅πειριών και γνώσεων από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

(ii) Το περιεχό΅ενο του ισχύοντος Προγρά΅΅ατος Σπουδών της

Νεοελληνικής Γλώσσας για το Νηπιαγωγείο.

β) Δη΅οτική Εκπαίδευση

Κλάδος ΠΕ70 Δασκάλων

Α. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Σύ΅φωνα ΅ε το περιεχό΅ενο του ισχύοντος Προγρά΅΅ατος Σπουδών της Γλώσσας για το Δη΅οτικό Σχολείο.

1. Βασικές έννοιες της σύγχρονης διδακτικής της Γλώσσας, οι οποίες περιέχονται στο κεί΅ενο του προγρά΅΅ατος σπουδών και αφορούν την κατανόηση και την παραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου. Τέτοιες είναι, για παράδειγ΅α, οι έννοιες: γλωσσική (λεκτική) πράξη, επικοινωνιακή δεξιότητα, περίσταση επικοινωνίας, γλωσσική ποικιλία, είδη λόγου, αποδεκτότητα του λόγου, λάθος.

2. Πρώτη ανάγνωση. Η ακρόαση ως διδακτικός στόχος. Δεξιότητες ακρόασης, ε΅πειρίες ακρόασης.

3. Μορφολογία και σύνταξη του ονό΅ατος, του ρή΅ατος, του επιρρή΅ατος και της ΅ετοχής.

4. Θέ΅α- κατάληξη: ο ρόλος τους στην κλίση και στις ση΅ασίες του κλιτού.

5. Λεξιλόγιο. Καταγωγή των λέξεων. Ση΅ασία των λέξεων. Συνώνυ΅α. Αντίθετα. Πολυση΅ία. Σχη΅ατισ΅ός των λέξεων. Ορθογραφία.

6. Παραγωγή γραπτού λόγου. Σύνθεση κει΅ένων κατάλληλων για διαφορετικές επικοινωνιακές καταστάσεις.

7. Απόκλιση της γλώσσας του ΅αθητή από τον διδασκό΅ενο κανόνα- συνέπειες της απόκλισης.

8. Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσας. Ειδικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας (γραφή και προφορά, εξακολουθητικά σύ΅φωνα, τονισ΅ός, κλίση, τρόπος του ρή΅ατος κ.λπ.).

9. Είδη λόγου και τύποι κει΅ένων. .ό΅ηση ενιαίου κει΅ένου σε ενότητες και παραγράφους. Περίληψη κει΅ένων.

10. Η λογοτεχνία ως είδος λόγου και ως πρότυπο. Κύρια χαρακτηριστικά των αισθητικών ρευ΅άτων της λογοτεχνίας και των θεωριών (σχολών).

11. Θέση της λογοτεχνίας στο σχολικό πρόγρα΅΅α. Ση΅ασία της λογοτεχνίας για την ανάπτυξη - διεύρυνση της δεξιότητας ανάγνωσης και γραφής των ΅αθητών και για τη δια΅όρφωση της προσωπικότητας. Παιγνιώδεις δραστηριότητες φιλαναγνωσίας. Σύνδεση της λογοτεχνίας ΅ε άλλα ΅αθή΅ατα, ΅ε ιστορικοκοινωνικά θέ΅ατα, ΅ε γεγονότα της επικαιρότητας και ΅ε άλλες τέχνες (εικαστικά, ΅ουσική).

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Τα θέ΅ατα εξετάζονται στο επίπεδο που προβλέπεται από το ισχύον Πρόγρα΅΅α Σπουδών. Ειδικότερο εξετάζονται:

1. Βασικές έννοιες στα σύνολα

2. Η έννοια του αριθ΅ού

3. Αριθ΅ητικά Συστή΅ατα (Φυσικοί, Ακέραιοι, Ρητοί και Πραγ΅ατικοί αριθ΅οί)

4. Αντιστοιχία- Απεικονίσεις

5. Συστή΅ατα αρίθ΅ησης των διαφόρων λαών

6. Βασικές έννοιες στη θεωρία αριθ΅ών

7. Βασικές έννοιες της Γεω΅ετρίας.

Γ. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Με βάση το ισχύον Αναλυτικό Πρόγρα΅΅α των Φυσικών Επιστη΅ών για το Δη΅οτικό Σχολείο οι υποψήφιοι καλούνται να προσεγγίζουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία τα παρακάτω θέ΅ατα:

1.Ύλη και ενέργεια.

2. Θερ΅ικά και φωτεινά φαινό΅ενα.

3. Μηχανικά φαινό΅ενα.

4. Ηλεκτρικά και ΅αγνητικά φαινό΅ενα.

5. Βιολογικά φαινό΅ενα- Ζωντανοί οργανισ΅οί.

6. Μηχανικά φαινό΅ενα στα ρευστά.

7. Η επιφάνεια και το εσωτερικό της γης.

8. Σύσταση και εκ΅ετάλλευση υπεδάφους.

9.Γεωλογικά φαινό΅ενα. Ο άνθρωπος και το περιβάλλον.

ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κλάδος ΠΕ 01 Θεολόγων

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτή΅ατα που αναφέρονται στην επό΅ενη ύλη:

Α. Εισαγωγή - Ερ΅ηνεία της Αγίας Γραφής

1. Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη

2. Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη

3. Ερ΅ηνεία της Καινής Διαθήκης (Ευαγγέλια, Πράξεις των Αποστόλων και

Επιστολές του Παύλου)

Β. Εκκλησιαστική Ιστορία

1. Η αρχαία Εκκλησία

2. Οργάνωση και θεσ΅οί της Εκκλησίας

3. Ιστορική εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας

4. Αιρέσεις και θεολογικές έριδες

5. Οι πατέρες της Εκκλησίας και η θεολογική γρα΅΅ατεία.

6. Οι Οικου΅ενικές Σύνοδοι

7. Η τέχνη της Εκκλησίας στην Ανατολή και τη .ύση

8. Το σχίσ΅α της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας

9. Η Δυτική Εκκλησία: Ρω΅αιοκαθολικισ΅ός και Προτεσταντισ΅ός.

Γ. Θέ΅ατα Δογ΅ατικής και Λατρείας

1. Χριστιανική κοσ΅ολογία και ανθρωπολογία

2. Η θεολογία της Αγίας Τριάδος

3. Η Χριστολογία

4. Η Εκκλησιολογία

5. Δόγ΅α και ήθος

6. Θεολογία της χριστιανικής τέχνης και της λατρείας

Δ. Χριστιανισ΅ός και Θρησκεύ΅ατα

1. Χριστιανισ΅ός και σύγχρονος κόσ΅ος (κριτική θεώρηση)

2. Αφρικανικά θρησκεύ΅ατα

3. Ιουδαϊσ΅ός

4. Ισλά΅

5. Ινδουισ΅ός - Γιόγκα

6. Βουδισ΅ός

7. Θρησκεύ΅ατα και Θεολογία της Εκκλησίας.

Κλάδος ΠΕ 02 Φιλολόγων

Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ι. Οι υποψήφιοι πρέπει:

α. Να γνωρίζουν:

1. Τα βασικά στοιχεία της Αρχαίας Ελληνικής Γρα΅΅ατείας:

• Είδη έντεχνου και πεζού λόγου

• Εκπρόσωποι: Ό΅ηρος, Σοφοκλής, Ευριπίδης, Θουκυδίδης, Δη΅οσθένης, Πλάτων, Αριστοτέλης, (έργα και βίος, περίοδοι ανάπτυξης της Αρχαίας Ελληνικής Γρα΅΅ατείας).

2. Την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα στο γρα΅΅ατικό, συντακτικό και

ση΅ασιολογικό επίπεδο.

β. Να ΅εταφράζουν στα Νέα Ελληνικά κεί΅ενα της Αττικής Πεζογραφίας ή ποιητικά κεί΅ενα που διδάσκονται στη Δευτεροβάθ΅ια Εκπαίδευση.

γ. Να κατανοούν, να ερ΅ηνεύουν καθώς και να αναλύουν κεί΅ενα της Αρχαίας Ελληνικής Γρα΅΅ατείας από το πρωτότυπο και από ΅ετάφραση.

ΙΙ. Στην εξεταστέα ύλη περιλα΅βάνονται τα ακόλουθα κεί΅ενα:

Α. Κεί΅ενα από ΅ετάφραση

1. Ο΅ήρου Οδύσσεια: ραψ. α, ε.

2. Ο΅ήρου Ιλιάδα: ραψ. Ζ, Ω.

3. Δρα΅ατική ποίηση: Ευριπίδη Ελένη

Β. Κεί΅ενα από πρωτότυπο

1. Σοφοκλέους Αντιγόνη : Ολόκληρη η τραγωδία

2. Θουκυδίδου «Περικλέους Επιτάφιος»

3. Τα αποσπάσ΅ατα που περιέχονται στο βιβλίο Φιλοσοφικός Λόγος της Γ΄ Λυκείου (έκδ. ΟΕΔΒ 2003) από τα έργα: Πλάτωνος Πολιτεία, και Αριστοτέλους Ηθικά Νικο΅άχεια.

Ση΅είωση: Οι εισαγωγές των αντίστοιχων προς τα παραπάνω κεί΅ένα διδακτικών βιβλίων δεν θεωρούνται εξεταστέα ύλη.

Γ. ’γνωστο αρχαιοελληνικό πεζό κεί΅ενο της αττικής διαλέκτου

Β. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ι. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν:

1. Τα στοιχεία δο΅ής και λειτουργίας της Νέας Ελληνικής Γλώσσας σε όλα τα επίπεδα της χρήσης της, όπως ορίζεται από το ισχύον Αναλυτικό Πρόγρα΅΅α του ΅αθή΅ατος «Νεοελληνική Γλώσσα» για το Γυ΅νάσιο και «Έκφραση-Έκθεση» για το Ενιαίο Λύκειο.

2. Τα βασικά στοιχεία από την Ιστορία της Νεοελληνικής Γρα΅΅ατολογίας (περίοδοι και φάσεις ανάπτυξης, σχολές, χαρακτηριστικά τους, τάσεις και κύριοι εκπρόσωποι κάθε σχολής).

3. Να προβαίνουν στην ερ΅ηνευτική ανάλυση ενός λογοτεχνικού νεοελληνικού κει΅ένου (πεζού ή ποιητικού) που περιλα΅βάνεται στα διδακτικά βιβλία που αναφέρονται παρακάτω.

ΙΙ. Ως εξεταστέα ύλη για το ΅άθη΅α ορίζεται:

Α. «Νεοελληνική Γλώσσα» ορίζονται όλα όσα περιέχονται στα βιβλία:

α) Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυ΅νάσιο, Αναθεωρη΅ένη έκδοση, τεύχη Α΄, Β΄, Γ,΄ των Χ. Τσολάκη κ.ά. και

β) Έκθεση - Έκφραση Ενιαίου Λυκείου, Αναθεωρη΅ένη έκδοση, τεύχη Α΄, Β΄, Γ΄, των Χ. Τσολάκη κ.ά.

Β. «Νεοελληνική Λογοτεχνία» ορίζονται τα κεί΅ενα (πεζά ή ποιητικά) που περιέχονται στα διδακτικά βιβλία: «Κεί΅ενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» (έκδ. ΟΕΔΒ 2003) όλων των τάξεων Γυ΅νασίου και Λυκείου και «Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ" Ενιαίου Λυκείου, Θεωρητικής Κατεύθυνσης» (έκδ. ΟΕΔΒ 2003) και ανήκουν στους παρακάτω ποιητές και πεζογράφους:

α) Ποιητές: Σολω΅ό, Παλα΅ά, Καβάφη, Καρυωτάκη, Σεφέρη, Ελύτη και Ρίτσο.

β) Πεζογράφους: Βιζυηνό, Παπαδια΅άντη και Θεοτόκη.

Γ. ΙΣΤΟΡΙΑ

Ι. Οι υποψήφιοι οφείλουν:

1) Να σχολιάζουν και να αναλύουν ιστορικά κεί΅ενα, χάρτες, πίνακες, διαγρά΅΅ατα και εικαστικό ιστορικό υλικό.

2) Να περιγράφουν, συσχετίζουν, αναλύουν και αξιολογούν ιστορικά γεγονότα και φαινό΅ενα.

3) Να γνωρίζουν τους σκοπούς, τους διδακτικούς στόχους του ΅αθή΅ατος, όπως αυτοί καταγράφονται στα Νέα Προγρά΅΅ατα Σπουδών και στις Οδηγίες του Π.Ι. και να είναι σε θέση να οργανώνουν τη διδασκαλία τους αξιοποιώντας κατάλληλα τις σύγχρονες ΅εθόδους και τα εποπτικά ΅έσα διδασκαλίας.

ΙΙ. Η εξεταστέα ύλη περιλα΅βάνει όλα όσα περιέχονται στα βιβλία:

1. Θέ΅ατα Ιστορίας, Μ. Νυσταζοπούλου - Πελεκίδου, Ευαγγ. Κωφού, Κ. Αινιάνου κ.ά. (Μάθη΅α Επιλογής, Β΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου), έκδ. ΟΕΔΒ

2003.

2.Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη, Β. Σκουλάτου, Ν. Δη΅ακοπούλου, Σ. Κόνδη (Γενικής Παιδείας Γ΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου, τεύχoς Α (1789-1909) και

τεύχος Β.), έκδ. ΟΕΔΒ 2003.

Κλάδος ΠΕ 03 Μαθη΅ατικών

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτή΅ατα που αναφέρονται στην επό΅ενη ύλη:

α. ’λγεβρα

1. Λογισ΅ός στο σύνολο R των πραγ΅ατικών αριθ΅ών, απόλυτη τι΅ή πραγ΅ατικού αριθ΅ού, λογισ΅ός ΅ε πολυώνυ΅α, νιοστή ρίζα πραγ΅ατικού αριθ΅ού, επίλυση εξισώσεων - ανισώσεων και συστη΅άτων

2. Αριθ΅ητική και γεω΅ετρική πρόοδος

3. Πίνακες, ορίζουσες, επίλυση γρα΅΅ικών συστη΅άτων

4. Τριγωνο΅ετρικοί αριθ΅οί, βασικές τριγωνο΅ετρικές εξισώσεις, τριγωνο΅ετρικές συναρτήσεις, ΅ετασχη΅ατισ΅οί τριγωνο΅ετρικών παραστάσεων, επίλυση τριγώνου

5. Λογισ΅ός στο σύνολο C των ΅ιγαδικών αριθ΅ών, έννοια, πράξεις, συζυγείς, ΅έτρο ΅ιγαδικού, τριγωνο΅ετρική ΅ορφή ΅ιγαδικού, πολυωνυ΅ικές εξισώσεις στο C, επίλυση της Ζν = α, α ΕC,

β. Ανάλυση

1. Πραγ΅ατικές συναρτήσεις, όριο και συνέχεια συνάρτησης

2. Εκθετική και λογαριθ΅ική συνάρτηση

3. Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισ΅ός

γ. Στατιστική

Κατανο΅ή συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων, γραφικές παραστάσεις, Παρά΅ετροι θέσεως και διασποράς, συντελεστής συσχέτισης δύο ΅εταβλητών

δ. Πιθανότητες

1. Βασική αρχή απαρίθ΅ησης, ΅εταθέσεις - διατάξεις - συνδυασ΅οί

2. Δειγ΅ατικός χώρος-ενδεχό΅ενα, η έννοια της πιθανότητας, προσθετικός νό΅ος των πιθανοτήτων, Δεσ΅ευ΅ένη πιθανότητα, ανεξάρτητα ενδεχό΅ενα, κατανο΅ή Bernoulli

ε. Γεω΅ετρία

1. Αξιω΅ατική θε΅ελίωση της Ευκλείδειας γεω΅ετρίας, η έννοια της απόδειξης, παραλληλία και καθετότητα

2. Ιδιότητες Τριγώνων, Παραλληλογρά΅΅ων και Τραπεζίων, Εγγράψι΅α και Περιγράψι΅α Τετράπλευρα

3. Θεώρη΅α του Θαλή, ό΅οια τρίγωνα, Πυθαγόρειο θεώρη΅α, ΅ετρικές σχέσεις στο τρίγωνο και στον κύκλο

4. Ε΅βαδά πολυγώνων, κανονικά πολύγωνα, ΅έτρηση κύκλου

5. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο, Κυρτά πολύεδρα, στερεά εκ Περιστροφής,

΅έτρηση στερεών

στ. Αναλυτική Γεω΅ετρία

1. Διανύσ΅ατα, συντεταγ΅ένες στο επίπεδο και στο χώρο, εσωτερικό και εξωτερικό γινό΅ενο διανυσ΅άτων

2. Εξίσωση ευθείας, γωνία δύο ευθειών, απόσταση ση΅είου από ευθεία, ε΅βαδόν τριγώνου

3. Εξίσωση κύκλου, παραβολής, έλλειψης, υπερβολής.

Κλάδος ΠΕ 04 Φυσικών

Α1. ΦΥΣΙΚΗ (Ως κύριο ΅άθη΅α ειδικότητας)

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτή΅ατα που αναφέρονται στην επό΅ενη ύλη:

α. Μηχανική

Κίνηση σε ΅ια διάσταση - Κίνηση σε δύο διαστάσεις - Νό΅οι του Νεύτωνα - Έργο - Ενέργεια - Συντηρητικές δυνά΅εις - Διατήρηση της ενέργειας - Ορ΅ή - Διατήρηση ορ΅ής - Κρούσεις - Ώθηση - Κέντρο ΅άζας – Κίνηση συστή΅ατος σω΅ατιδίων - Περιστροφή στερεού σώ΅ατος γύρω από σταθερό άξονα (Κινη΅ατική περιστροφικής κίνησης - Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής - Υπολογισ΅ός ροπής αδράνειας - Ροπή - Σχέση ροπής και γωνιακής επιτάχυνσης – Έργο στην περιστροφική κίνηση) - Κύλιση σώ΅ατος -

Στροφορ΅ή υλικού ση΅είου και σώ΅ατος - Διατήρηση στροφορ΅ής - Ισορροπία στερεού σώ΅ατος - Μηχανικές - Ηλεκτρο΅αγνητικές ταλαντώσεις (Απλές αρ΅ονικές ταλαντώσεις - Ενέργεια στις ταλαντώσεις - Απλό εκκρε΅ές - Φυσικό εκκρε΅ές - Φθίνουσες ταλαντώσεις - Εξαναγκασ΅ένες ταλαντώσεις - Στροφικές ταλαντώσεις) - Νό΅ος παγκόσ΅ιας έλξης - Πεδίο βαρύτητας - Χαρακτηριστικά πεδίου βαρύτητας

β. Θερ΅οδυνα΅ική

Μηδενικός νό΅ος θερ΅οδυνα΅ικής - Θερ΅ο΅ετρικές κλί΅ακες - Θερ΅ική διαστολή στερεών και υγρών - Θερ΅ότητα - Εσωτερική ενέργεια - Έργο - Θερ΅ιδο΅ετρία –Διάδοση θερ΅ότητας- 1ο Θερ΅οδυνα΅ικό αξίω΅α - Αντιστρεπτές ΅εταβολές αερίων – Ισόθερ΅η ΅εταβολή - Ισόχωρη ΅εταβολή - Ισοβαρής ΅εταβολή - Αδιαβατική ΅εταβολή – Εξίσωση ιδανικών αερίων - Ειδικές θερ΅ότητες ιδανικών αερίων - Μοριακό ΅οντέλο της πίεσης ιδανικού αερίου - Μοριακή ερ΅ηνεία της Θερ΅οκρασίας - Βαθ΅οί ελευθερίας - Θεώρη΅α ισοκατανο΅ής - Κατανο΅ή Maxwell-Boltzan- Θερ΅ικές ΅ηχανές και 2ο Θερ΅οδυνα΅ικό αξίω΅α - Μηχανή Carnot- Εντροπία -Μεταβολές της εντροπίας στα αέρια- Εντροπία και αταξία, υποβάθ΅ιση της ενέργειας.

γ. Ηλεκτρισ΅ός και Μαγνητισ΅ός

Νό΅ος του Coulomb - Αγωγοί, ΅ονωτές, η΅ιαγωγοί - Χαρακτηριστικά του Ηλεκτρικού πεδίου (Ένταση, Δυνα΅ικό, Διαφορά Δυνα΅ικού) – Κίνηση φορτισ΅ένων σω΅ατιδίων σε ηλεκτρικό πεδίο - Νό΅ος του Gauss - Χαρακτηριστικά φορτισ΅ένων αγωγών - Χωρητικότητα αγωγού, πυκνωτή - Πυκνωτές ΅ε διηλεκτρικό – Συνδεσ΅ολογίες πυκνωτών - Ενέργεια πυκνωτή - Ηλεκτρικό ρεύ΅α - Αντίσταση και νό΅ος του OHM - Εξάρτηση της αντίστασης από τα γεω΅ετρικά στοιχεία του αγωγού και τη θερ΅οκρασία – Μοντέλα ηλεκτρικής αγωγι΅ότητας - Συνδεσ΅ολογίες αντιστάσεων – Ηλεκτρεγερτική Δύνα΅η - Κανόνες Kirchhoff - Μεταβατικά φαινό΅ενα σε κύκλω΅α RC - Ενέργεια και Ισχύς συνεχούς ρεύ΅ατος - Μαγνητικό πεδίο, Ένταση ΅αγνητικού πεδίου – Νό΅ος Biot-Savart - Νό΅ος Ampere - Μαγνητικό πεδίο χαρακτηριστικών αγωγών (κυκλική σπείρα, αγωγός άπειρου ΅ήκους, πηνίο) - Μαγνητική ροή - Νό΅ος του Gauss για ΅αγνητικό πεδίο - Δύνα΅η Laplace - Δύνα΅η Lorenz - Ρευ΅ατοφόρος σπείρα σε ΅αγνητικό πεδίο – Κίνηση φορτισ΅ένων σω΅ατιδίων σε ΅αγνητικό πεδίο – Μαγνητισ΅ός στην ύλη - Μαγνητικό πεδίο της Γης - Νό΅ος Faraday για την επαγωγή – Ηλεκτρεγερτική δύνα΅η από επαγωγή σε κινού΅ενους αγωγούς - Κανόνας του Lenz - Ηλεκτρεγερτική δύνα΅η από αυτεπαγωγή - Α΅οιβαία επαγωγή - Ηλεκτρεγερτική δύνα΅η από επαγωγή και ηλεκτρικό πεδίο – Εξισώσεις Maxwell - Μεταβατικά φαινό΅ενα σε κύκλω΅α R,L σε σειρά - Εναλλασσό΅ενο ρεύ΅α - Κυκλώ΅ατα εναλλασσο΅ένου ρεύ΅ατος σε σειρά και παράλληλα - Ενέργεια και Ισχύς εναλλασσό΅ενου ρεύ΅ατος - Μετασχη΅ατιστές- Ηλεκτρο΅αγνητικά κύ΅ατα - Ενέργεια ηλεκτρο΅αγνητικού κύ΅ατος.

δ. Στοιχεία από την θεωρία της σχετικότητας

Μετασχη΅ατισ΅οί Γαλιλαίου – Αρχές της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας - Η έννοια του ταυτοχρόνου - Συστολή ΅ήκους - Διαστολή χρόνου - Μετασχη΅ατισ΅οί Lorenz.

ε. Στοιχεία Κβαντικής Φυσικής

Ακτινοβολία ΅έλανος σώ΅ατος - Φωτοηλεκτρικό φαινό΅ενο - Φαινό΅ενο Compton - ’το΅ο Bohr - Ατο΅ικά φάσ΅ατα - Κυ΅ατικές ιδιότητες σω΅ατιδίων – Εξίσωση Schrodinger - Αρχή αβεβαιότητας.

στ. Ατο΅ική, Μοριακή και Φυσική Συ΅πυκνω΅ένης ύλης Το άτο΅ο του Υδρογόνου - Κυ΅ατοσυναρτήσεις για το άτο΅ο του υδρογόνου - Κβαντικοί αριθ΅οί - Το spin του ηλεκτρονίου - Η απαγορευτική αρχή του Pauli - Ατο΅ικά φάσ΅ατα και φάσ΅α των ακτίνων Χ - Διέγερση, αποδιέγερση ατό΅ων – Lasers - Χη΅ικοί δεσ΅οί - Θεωρία ζωνών στα στερεά – Θεωρία ελευθέρων ηλεκτρονίων στα ΅έταλλα - Αγωγι΅ότητα στα ΅έταλλα – Μονωτές και η΅ιαγωγοί.

ζ. Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής

Ιδιότητες των σω΅ατιδίων του πυρήνα - Ενέργεια σύνδεσης – Πυρηνικά ΅οντέλα - Ραδιενέργεια - Πυρηνικές αντιδράσεις - Σχάση – Πυρηνικοί αντιδραστήρες - Σχάση - Σύντηξη.

Α2. ΦΥΣΙΚΗ (Ως συνεξεταζό΅ενο ΅άθη΅α βασικών γνώσεων)

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτή΅ατα που αναφέρονται στην επό΅ενη ύλη:

α. Μηχανική

Κίνηση σε ΅ια διάσταση - Κίνηση σε δύο διαστάσεις - Νό΅οι του Νεύτωνα - Έργο - Ενέργεια - Συντηρητικές δυνά΅εις - Διατήρηση της ενέργειας - Ορ΅ή - Διατήρηση ορ΅ής - Κρούσεις - Ώθηση - Κέντρο ΅άζας - Κίνηση συστή΅ατος σω΅ατιδίων - Περιστροφή στερεού σώ΅ατος γύρο από σταθερό άξονα (Περιστροφική κίνηση - Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής - Υπολογισ΅ός ροπής αδράνειας – Ροπή - Σχέση ροπής και γωνιακής επιτάχυνσης – Έργο στην περιστροφική κίνηση) – Κύλιση σώ΅ατος - Στροφορ΅ή υλικού ση΅είου και σώ΅ατος - Διατήρηση στροφορ΅ής - Ισορροπία στερεού σώ΅ατος - Μηχανικές - Ηλεκτρο΅αγνητικές ταλαντώσεις (Απλές αρ΅ονικές ταλαντώσεις - Ενέργεια στις ταλαντώσεις - Απλό εκκρε΅ές – Φυσικό εκκρε΅ές - Φθίνουσες ταλαντώσεις - Εξαναγκασ΅ένες ταλαντώσεις - Νό΅ος παγκόσ΅ιας έλξης - Πεδίο βαρύτητας - Χαρακτηριστικά πεδίου βαρύτητας.

β. Θερ΅οδυνα΅ική

Μηδενικός νό΅ος θερ΅οδυνα΅ικής - Θερ΅ο΅ετρικές κλί΅ακες - Θερ΅ική διαστολή στερεών και υγρών - Θερ΅ότητα - Εσωτερική ενέργεια - Έργο – Θερ΅ιδο΅ετρία -Διάδοση θερ΅ότητας - 1ο Θερ΅οδυνα΅ικό αξίω΅α - Αντιστρεπτές ΅εταβολές αερίων - Ισόθερ΅η ΅εταβολή - Ισόχωρη ΅εταβολή - Ισοβαρής ΅εταβολή - Αδιαβατική ΅εταβολή - Εξίσωση ιδανικών αερίων - Ειδικές θερ΅ότητες ιδανικών αερίων - Μοριακό ΅οντέλο πίεσης ιδανικού αερίου - Μοριακή ερ΅ηνεία Θερ΅οκρασίας - Βαθ΅οί ελευθερίας - Θεώρη΅α ισοκατανο΅ής - Κατανο΅ή Maxwell-Boltzan - Θερ΅ικές ΅ηχανές και 2ο Θερ΅οδυνα΅ικό αξίω΅α - Μηχανή Carnot - Εντροπία - Μεταβολές της εντροπίας στα αέρια - Εντροπία και αταξία, υποβάθ΅ιση της ενέργειας. γ. Ηλεκτρισ΅ός και Μαγνητισ΅ός Νό΅ος του Coulomb - Αγωγοί, ΅ονωτές, η΅ιαγωγοί - Χαρακτηριστικά του

ηλεκτρικού πεδίου (Ένταση, Δυνα΅ικό, Διαφορά Δυνα΅ικού) – Κίνηση φορτισ΅ένων σω΅ατιδίων σε ηλεκτρικό πεδίο - Νό΅ος του Gauss - Χαρακτηριστικά φορτισ΅ένων αγωγών - Χωρητικότητα αγωγού, πυκνωτή - Πυκνωτές ΅ε διηλεκτρικό – Συνδεσ΅ολογίες πυκνωτών - Ενέργεια πυκνωτή - Ηλεκτρικό ρεύ΅α - Αντίσταση και νό΅ος του OHM - Εξάρτηση αντίστασης από τα γεω΅ετρικά στοιχεία του αγωγού και τη θερ΅οκρασία - Μοντέλα ηλεκτρικής αγωγι΅ότητας - Συνδεσ΅ολογίες αντιστάσεων – Ηλεκτρεγερτική .ύνα΅η - Κανόνες Kirchhoff - Μεταβατικά φαινό΅ενα σε κύκλω΅α RC - Ενέργεια και Ισχύς συνεχούς ρεύ΅ατος - Μαγνητικό πεδίο, Ένταση ΅αγνητικού πεδίου –

Νό΅ος Biot-Savart - Νό΅ος Ampere - Μαγνητικό πεδίο χαρακτηριστικών αγωγών (κυκλική σπείρα, αγωγός άπειρου ΅ήκους, πηνίο) - Μαγνητική ροή - Νό΅ος του Gauss για ΅αγνητικό πεδίο-- Δύνα΅η Laplace - .ύνα΅η Lorenz - Ρευ΅ατοφόρος σπείρα σε ΅αγνητικό πεδίο - Κίνηση φορτισ΅ένων σω΅ατιδίων σε ΅αγνητικό πεδίο – Μαγνητισ΅ός στην ύλη - Μαγνητικό πεδίο της Γης - Νό΅ος Faraday για την επαγωγή - Ηλεκτρεγερτική δύνα΅η από επαγωγή σε  κινού΅ενους αγωγούς - Κανόνας του Lenz -Ηλεκτρεγερτική δύνα΅η απόαυτεπαγωγή - Α΅οιβαία επαγωγή - Ηλεκτρεγερτική δύνα΅η από επαγωγή και

ηλεκτρικό πεδίο - Εξισώσεις Maxwell - Μεταβατικά φαινό΅ενα σε κύκλω΅α R,L σε σειρά - Εναλλασσό΅ενο ρεύ΅α - Κυκλώ΅ατα εναλλασσο΅ένου ρεύ΅ατος σε σειρά - Ενέργεια και Ισχύς εναλλασσό΅ενου ρεύ΅ατος - Μετασχη΅ατιστές - Ηλεκτρο΅αγνητικά κύ΅ατα - Ενέργεια Ηλεκτρο΅αγνητικού κύ΅ατος.

δ. Στοιχεία Κβαντικής Φυσικής

Ακτινοβολία ΅έλανος σώ΅ατος - Φωτοηλεκτρικό φαινό΅ενο - Φαινό΅ενο Compton - ’το΅ο Bohr - Ατο΅ικά φάσ΅ατα - Κυ΅ατικές ιδιότητες σω΅ατιδίων - Εξίσωση Schrodinger - Αρχή αβεβαιότητας.

ε. Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής

Ιδιότητες των σω΅ατιδίων του πυρήνα - Ενέργεια σύνδεσης – Πυρηνικά ΅οντέλα - Ραδιενέργεια - Πυρηνικές αντιδράσεις - Σχάση – Πυρηνικοί αντιδραστήρες Σχάση - Σύντηξη.

Β1. ΧΗΜΕΙΑ (Ως κύριο ΅άθη΅α ειδικότητας)

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτή΅ατα που αναφέρονται

στην επό΅ενη ύλη:

α. Βασικές έννοιες

1. Γνωρίσ΅ατα, σύσταση και καταστάσεις της ύλης

2. Ταξινό΅ηση υλικών σω΅άτων

3. Εκφράσεις περιεκτικότητας, διαλυτότητα

4. Εκφράσεις συγκέντρωσης διαλυ΅άτων

5. Είδη δεσ΅ών, χη΅ική ονο΅ατολογία

6. Χη΅ικές ΅ονάδες ΅άζας

7. Καταστατική εξίσωση των αερίων, νό΅ος ΅ερικών πιέσεων

8. Στοιχειο΅ετρικοί υπολογισ΅οί

β. Ηλεκτρονιακή δο΅ή των ατό΅ων και περιοδικός πίνακας

1. Κβαντικοί αριθ΅οί, ατο΅ικά τροχιακά και αρχές δό΅ησης

2. Το΅είς s,p,d,f περιοδικού πίνακα, ΅εταβολή περιοδικών ιδιοτήτων

3. Θεωρία Lewis

γ. Πυρηνική Χη΅εία - Ραδιενέργεια

1. Χρόνος υποδιπλασια΅ού

2. Επιπτώσεις και εφαρ΅ογές της ραδιενέργειας

δ. Θερ΅οχη΅εία - Θερ΅οδυνα΅ική

1. Μεταβολές ενθαλπίας κατά τις χη΅ικές αντιδράσεις

2. Νό΅οι της θερ΅οχη΅είας και θερ΅ιδο΅ετρία

3. Πρώτος και δεύτερος θερ΅οδυνα΅ικός νό΅ος

4. Ελεύθερη ενέργεια, χη΅ικές αντιδράσεις και ισορροπία

ε. Οξέα, Βάσεις, Οξείδια, ’λατα

1. Ορισ΅ός οξέων, βάσεων κατά Arrhenius και κατά Bronsted - Lowry

2. Ορισ΅ός οξειδίων και αλάτων

3. Ιδιότητες οξέων, βάσεων, εξουδετέρωση, αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης

4. Κατηγορίες οξέων, βάσεων, οξειδίων και αλάτων

στ. Χη΅ική Κινητική

1. Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν

2. Νό΅ος ταχύτητας και ΅ηχανισ΅ός αντίδρασης

3. Καταλύτες

ζ. Χη΅ική Ισορροπία

1. Α΅φίδρο΅ες αντιδράσεις

2. Απόδοση αντίδρασης

3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της Χη΅ικής Ισορροπίας, αρχή Le Chatelier

4. Σταθερά χη΅ικής ισορροπίας και παράγοντες που την επηρεάζουν,

Βαθ΅ός ιοντισ΅ού οξέων - βάσεων

5. Ιοντισ΅ός νερού-pH

6. Επίδραση κοινού ιόντος

7. Ρυθ΅ιστικά διαλύ΅ατα

8. Δείκτες-ογκο΅έτρηση

9. Γινό΅ενο διαλυτότητας

η. Οξειδοαναγωγή - Ηλεκτροχη΅εία

1. Αριθ΅ός οξείδωσης, οξείδωση- αναγωγή

2. Ηλεκτρόλυση

θ. Οργανική Χη΅εία

1. Ταξινό΅ηση οργανικών ενώσεων-ο΅όλογες σειρές-ονο΅ατολογία

2. Ισο΅έρεια (συντακτική και γεω΅ετρική και στερεοϊσο΅έρεια)

3. Ανάλυση οργανικών ενώσεων

4. Πετρέλαιο - Πετροχη΅ικά

5. Υδρογονάνθρακες (αλκάνια, αλκένια, αλκίνια, βενζόλιο)

6. Αλκοόλες, φαινόλες

7. Αλκυλαλογονίδια, αιθέρες

8. Καρβονυλικές ενώσεις

9. Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους

10. Βιο΅όρια και άλλα ΅όρια (Πρωτεΐνες,υδατάνθρακες, λίπη έλαια, σάπωνες)

11. Πολυ΅ερή-πλαστικά, υφάνσι΅ες ίνες

12. Στοιχεία ΅ηχανισ΅ών οργανικών αντιδράσεων

ι. Στοιχεία περιβαλλοντικής χη΅είας

1. Φαινό΅ενο θερ΅οκηπίου

2. Τρύπα όζοντος

3. Διαχείριση αποβλήτων.

Β2. ΧΗΜΕΙΑ (Ως συνεξεταζό΅ενο ΅άθη΅α βασικών γνώσεων)

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτή΅ατα που αναφέρονται στην επό΅ενη ύλη:

α. Βασικές έννοιες

1. Γνωρίσ΅ατα, σύσταση και καταστάσεις της ύλης

2. Ταξινό΅ηση υλικών σω΅άτων

3. Εκφράσεις περιεκτικότητας, διαλυτότητα

4. Εκφράσεις συγκέντρωσης διαλυ΅άτων

5. Είδη δεσ΅ών, χη΅ική ονο΅ατολογία

6. Χη΅ικές ΅ονάδες ΅άζας

7. Καταστατική εξίσωση των αερίων, νό΅ος ΅ερικών πιέσεων

8. Στοιχειο΅ετρικοί υπολογισ΅οί

β. Πυρηνική Χη΅εία - ραδιενέργεια

1. Χρόνος υποδιπλασια΅ού

2. Επιπτώσεις και εφαρ΅ογές της ραδιενέργειας

γ. Θερ΅οχη΅εία - Θερ΅οδυνα΅ική

1. Μεταβολές ενθαλπίας κατά τις χη΅ικές αντιδράσεις

2. Νό΅οι της θερ΅οχη΅είας και θερ΅ιδο΅ετρία

3. Πρώτος και δεύτερος θερ΅οδυνα΅ικός νό΅ος

4. Ελεύθερη ενέργεια, χη΅ικές αντιδράσεις και ισορροπία

δ. Οξέα, Βάσεις, Οξείδια, ’λατα

1. Ορισ΅ός οξέων, βάσεων κατά Arrhenius και κατά Bronsted - Lowry

2. Ορισ΅ός οξειδίων και αλάτων

3. Ιδιότητες οξέων, βάσεων, εξουδετέρωση, αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης

4. Κατηγορίες οξέων, βάσεων, οξειδίων και αλάτων

ε. Χη΅ική Κινητική

1. Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν

2. Νό΅ος ταχύτητας και ΅ηχανισ΅ός αντίδρασης

3. Καταλύτες

στ. Χη΅ική Ισορροπία

1. Α΅φίδρο΅ες αντιδράσεις

2. Απόδοση αντίδρασης

3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της χη΅ικής ισορροπίας, αρχή Le Chatelier

4. Σταθερά χη΅ικής ισορροπίας και παράγοντες που την επηρεάζουν. Βαθ΅ός ιοντισ΅ού οξέων - βάσεων

η. Οξειδοαναγωγή - Ηλεκτροχη΅εία

1. Αριθ΅ός οξείδωσης, οξείδωση- αναγωγή

2. Ηλεκτρόλυση

ια. Οργανική Χη΅εία

1. Ταξινό΅ηση οργανικών ενώσεων - ο΅όλογες σειρές - ονο΅ατολογία

2. Ισο΅έρεια (συντακτική και γεω΅ετρική και στερεοϊσο΅έρεια)

3. Ανάλυση οργανικών ενώσεων

4. Πετρέλαιο - Πετροχη΅ικά

5. Υδρογονάνθρακες (αλκάνια, αλκένια, αλκίνια, βενζόλιο)

6. Αλκοόλες, φαινόλες

7. Αλκυλαλογονίδια, αιθέρες

8. Καρβονυλικές ενώσεις

9. Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους.

Γ1. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Ως κύριο ΅άθη΅α ειδικότητας)

Για τις ειδικότητες των Βιολόγων και Φυσιογνωστών εξεταστέα ύλη αποτελούν τα ακόλουθα κεφάλαια της Βιολογίας:

α. Κυτταρική Βιολογία

1. Χη΅ική σύσταση του κυττάρου

2. Δο΅ή και λειτουργία του κυττάρου

3. Μεταβολισ΅ός: βασικές αρχές, ένζυ΅α, ΑΤΡ, φωτοσύνθεση, κυτταρική αναπνοή (αερόβια, αναερόβια)

β. Μοριακή Βιολογία - Γενετική - Κληρονο΅ικότητα

1. Γενετικό υλικό, οργάνωσή του στους προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισ΅ούς

2. Κυτταρική διαίρεση (΅ίτωση, ΅είωση)

3. Αντιγραφή, γονιδιακή έκφραση (΅εταγραφή, ΅ετάφραση), ρύθ΅ιση της

γονιδιακής έκφρασης σε προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισ΅ούς

4. Γονιδιακές ΅εταλλάξεις, χρω΅οσω΅ικές ανω΅αλίες

5. Κληρονο΅ικότητα - Νό΅οι του Μέντελ

6. Φυλοσύνδετη κληρονο΅ικότητα (φυλοκαθορισ΅ός, αυτοσω΅ικά και φυλοσύνδετα γονίδια)

7. Τεχνολογία ανασυνδυασ΅ένου DNA, βιοτεχνολογία, εφαρ΅ογές της βιοτεχνολογίας στην Υγεία, Γεωργία, Κτηνοτροφία, Βιο΅ηχανία, Προστασία περιβάλλοντος

γ. Βιολογία του ανθρώπου

1. Δο΅ή και λειτουργία των οργανικών συστη΅άτων (νευρικό, αισθητηρίων οργάνων, ερειστικό, πεπτικό κ.λ.π.).

3. Λε΅φικό σύστη΅α - ’΅υνα του ανθρώπινου οργανισ΅ού (ειδική και ΅η ειδική).

4. Ο΅οιόσταση, παράγοντες που επηρεάζουν την ο΅αλή λειτουργία των οργανικών συστη΅άτων

δ. Οικολογία

1. Η έννοια του οικοσυστή΅ατος

2. Δο΅ή και λειτουργίες οικοσυστη΅άτων, είσοδος και χρησι΅οποίηση ενέργειας (τροφικές αλυσίδες, πλέγ΅ατα, πυρα΅ίδες ενέργειας - βιο΅άζας - πληθυσ΅ού)

3. Βιογεωχη΅ικοί κύκλοι, (περιγραφή, παρέ΅βαση του ανθρώπου σε αυτούς, συνέπειες)

4. Ρύπανση (Ατ΅οσφαιρική, εδάφους, νερού).

Γ2. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Ως συνεξεταζό΅ενο ΅άθη΅α βασικών γνώσεων)

α. Κυτταρική Βιολογία

1. Χη΅ική σύσταση του κυττάρου

2. Δο΅ή και λειτουργία του κυττάρου

3. Μεταβολισ΅ός: βασικές αρχές, ένζυ΅α, ΑΤΡ, φωτοσύνθεση, κυτταρική αναπνοή (αερόβια, αναερόβια).

β. Μοριακή Βιολογία - Γενετική - Κληρονο΅ικότητα

1. Γενετικό υλικό, οργάνωσή του στους προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισ΅ούς

2. Κυτταρική διαίρεση (΅ίτωση, ΅είωση)

3. Αντιγραφή, γονιδιακή έκφραση (΅εταγραφή, ΅ετάφραση), ρύθ΅ιση της γονιδιακής έκφρασης σε προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισ΅ούς.

4. Γονιδιακές ΅εταλλάξεις, χρω΅οσω΅ικές ανω΅αλίες

5. Κληρονο΅ικότητα - Νό΅οι του Μέντελ

6. Φυλοσύνδετη κληρονο΅ικότητα (φυλοκαθορισ΅ός, αυτοσω΅ικά και φυλοσύνδετα γονίδια)

γ. Οικολογία

1. Η έννοια του οικοσυστή΅ατος

2. .ο΅ή και λειτουργίες οικοσυστη΅άτων, είσοδος και χρησι΅οποίηση ενέργειας (τροφικές αλυσίδες, πλέγ΅ατα, πυρα΅ίδες ενέργειας - βιο΅άζας-πληθυσ΅ού)

Δ1. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Ως κύριο ΅άθη΅α ειδικότητας)

Για την ειδικότητα των Γεωλόγων εξεταστέα ύλη αποτελούν τα ακόλουθα κεφάλαια από τη Γεωλογία και τη Γεωγραφία:

1. Σχη΅ατισ΅ός και ηλικία της Γης, δο΅ή του εσωτερικού της

2. Μηχανισ΅ός γένεσης σεισ΅ών, σεισ΅ικά κύ΅ατα

3. Μέγεθος και ένταση σεισ΅ών

4. Σεισ΅ικότητα του ελλαδικού χώρου

5. Ηφαίστεια του ελλαδικού χώρου

6. Πετρώ΅ατα

7. Πτυχώσεις, Ρήγ΅ατα

8. Γεωλογικός κύκλος

9. Εδάφη

10. Αποσάθρωση - διάβρωση - απόθεση

11. Ποτά΅ιες διεργασίες, Υδρογραφικά δίκτυα

12. Παράκτια ΅ορφολογία

13. Λιθοσφαιρικές πλάκες

14. Καιρός και κλί΅α - Ταξινό΅ηση κλι΅άτων

15. Παλαιοκλι΅ατολογία - Παγετώδεις περίοδοι

16. Απολιθώ΅ατα

17. Γεωλογική ιστορία της Γης, Γεωλογικοί αιώνες

18. Έννοια του κοιτάσ΅ατος, εκ΅εταλλεύσι΅α κοιτάσ΅ατα

19. Ορυκτός πλούτος της Ελλάδας

20. Πετρέλαια - ’νθρακες.

Δ2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Ως συνεξεταζό΅ενο ΅άθη΅α βασικών γνώσεων)

1. Σχη΅ατισ΅ός και ηλικία της Γης, δο΅ή του εσωτερικού της

2. Μηχανισ΅ός γένεσης σεισ΅ών, σεισ΅ικά κύ΅ατα

3. Μέγεθος και ένταση σεισ΅ών

4. Σεισ΅ικότητα του ελλαδικού χώρου

5. Ηφαίστεια του ελλαδικού χώρου

6. Πετρώ΅ατα

7. Πτυχώσεις, Ρήγ΅ατα

8. Γεωλογικός κύκλος

9. Εδάφη

10. Αποσάθρωση - διάβρωση - απόθεση

11. Λιθοσφαιρικές πλάκες

12. Καιρός και κλί΅α - Ταξινό΅ηση κλι΅άτων.

Κλάδος ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας

Ι. Οι υποψήφιοι ειδικότητας των Ξένων Γλωσσών (Γαλλικής, Αγγλικής και Γερ΅ανικής Γλώσσας) οφείλουν να κατέχουν:

1. τη δο΅ή,

2. τη λειτουργία,

3. τη χρήση και

4. τα πολιτισ΅ικά στοιχεία που είναι συνυφασ΅ένα ΅ε τη γλώσσα, την οποία καλούνται να διδάξουν (η γλώσσα ως ΅έσον επικοινωνίας και φορέας πολιτισ΅ού).

ΙΙ. Ζητείται από τους υποψηφίους να επεξεργαστούν αυθεντικό κεί΅ενο και να απαντήσουν σε γλωσσικές, πραγ΅ατολογικές και πολιτισ΅ικές συναφείς παρατηρήσεις.

Κλάδος ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας (ισχύει ό,τι ανωτέρω για τον Κλάδο ΠΕ 05)

Κλάδος ΠΕ 07 Γερ΅ανικής Γλώσσας (ισχύει ό,τι ανωτέρω για τον Κλάδο ΠΕ 05)

Κλάδος ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών Μαθη΅άτων Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτή΅ατα που αναφέρονται στην επό΅ενη ύλη:

1. Μορφολογικά στοιχεία (γρα΅΅ή, χρώ΅α, ισορροπία, σύνθεση κ.ά.)

2. Μορφές εικαστικών και εφαρ΅οσ΅ένων τεχνών και οι τεχνικές τους(σχέδιο, ζωγραφική, πλαστική κ.ά.).

3. Ανάλυση Έργου Τέχνης

4. Ιστορία της Τέχνης

5. Στοιχεία Αισθητικής και Κριτικής

6. Ειδική Διδακτική όλων των παραπάνω (στόχοι, ΅εθοδολογία, αξιολόγηση, σχέδιο ΅αθή΅ατος κ.ά.) ΅ε βάση τα ισχύοντα προγρά΅΅ατα σπουδών.

Κλάδος ΠΕ 09 Οικονο΅ολόγων

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτή΅ατα που αναφέρονται στην επό΅ενη ύλη:

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Ι. Μικροοικονο΅ική Θεωρία

1. Προσφορά-Ζήτηση και εφαρ΅ογές (Βασικά στοιχεία προσφοράς-ζήτησης ελαστικότητα προσφοράς και ζήτησης)

2. Προσδιορισ΅ός των τι΅ών (ισορροπία)

3. Ζήτηση

4. Συ΅περιφορά Καταναλωτή (Θεωρία Χρησι΅ότητας και Προτι΅ήσεων, Θεωρία Συ΅περιφοράς του Καταναλωτή, Γραφική παράσταση της ισορροπίας καταναλωτή)

5. Παραγωγή και Επιχειρήσεις (Θεωρία παραγωγής και οριακά προϊόντα, οι επιχειρήσεις ως οργανώσεις)

6. Ανάλυση κόστους (θεωρία του κόστους)

7. Η συ΅περιφορά των τέλεια ανταγωνιστικών αγορών

8. Ατελής ανταγωνισ΅ός και η περίπτωση του ΅ονοπωλίου

9. Ολιγοπώλιο και ΅ονοπωλιακός ανταγωνισ΅ός

ΙΙ. Μακροοικονο΅ική Θεωρία

1. Μακροοικονο΅ική Θεωρία και Πολιτική: Στόχοι και Βασικά Μεγέθη

2. Η Έννοια της Μακροοικονο΅ικής Ισορροπίας και οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Εθνικής .απάνης

3. Οικονο΅ικό Σύστη΅α και Οικονο΅ική Προσαρ΅ογή (Προσδιορισ΅ός Πραγ΅ατικού Επιτοκίου, Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και Συναλλαγ΅ατικής Ισοτι΅ίας)

4. Ισορροπία στην αγορά εργασίας και κα΅πύλη συνολικής προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών

5. Πληθωρισ΅ός και Ανεργία

6. Οικονο΅ική Μεγέθυνση (υπόδειγ΅α του Solow)

Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

1. Περιγραφική Στατιστική (παρουσίαση στατιστικών δεδο΅ένων, στατιστικά ΅έτρα)

2. Επαγωγική Στατιστική (δειγ΅ατοληψία, εκτί΅ηση, έλεγχος υποθέσεων, συσχέτιση - παλινδρό΅ηση)

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

1. Απογραφή

2. Ισολογισ΅ός

3. Οι λογαριασ΅οί και η Λειτουργία τους

4. Γενικές Αρχές της διπλογραφικής ΅εθόδου (η΅ερολόγιο, γενικό καθολικό, ισοζύγιο λογαριασ΅ών γενικού καθολικού)

5. Διάκριση Λογαριασ΅ών κατά ΅έγεθος και περιεχό΅ενο.

Κλάδος ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτή΅ατα που αναφέρονται στην επό΅ενη ύλη:

α. Ιστορία και θεωρία της Κοινωνιολογίας

1. Κλασικές θεωρίες

2. Σύγχρονες Θεωρίες

β. Βασικές ΅έθοδοι και τεχνικές της κοινωνικής έρευνας

1. Στάδια της κοινωνικής έρευνας

2. Βασικές ΅έθοδοι (π.χ. δειγ΅ατοληπτική έρευνα, κοινωνικό πείρα΅α, έρευνα τεκ΅ηρίων, ΅ελέτη περίπτωσης, ανάλυση περιεχο΅ένου κ.τ.λ.)

3. Βασικές τεχνικές συγκέντρωσης και συλλογής δεδο΅ένων (π.χ. ερωτη΅ατολόγιο, συνέντευξη, παρατήρηση κ.λπ.)

γ. Κοινωνική οργάνωση

1. Κοινωνικοί θεσ΅οί

2. Κοινωνικές αξίες, κοινωνικοί κανόνες, κοινωνικοί ρόλοι, κοινωνικές θέσεις

3. Ρόλος της κοινωνικής οργάνωσης

δ. Πολιτισ΅ός, κουλτούρα, και υποκουλτούρες

1. Πολιτισ΅ός και κουλτούρα: καθη΅ερινές και ανθρωπολογικές έννοιες

2. Υποκουλτούρες - χαρακτηριστικά, τύποι και ρόλος τους

3. Πολιτισ΅ική σχετικότητα, πανανθρώπινες /οι-κου΅ενικές αξίες

ε. Κοινωνικές Ο΅άδες και οργανώσεις

1. Δυνα΅ική των ΅ικρών ο΅άδων (π.χ. ηγεσία, παραγωγικότητα, δίκτυα

επικοινωνίας, συ΅΅όρφωση και απόκλιση κ.λπ.)

2. Οργανώσεις (τύποι, γραφειοκρατία, ΅οντέλα διοίκησης κ.λπ.)

3. Διο΅αδικές σχέσεις (π.χ. προκαταλήψεις, συγκρούσεις, κοινωνικός αποκλεισ΅ός, αντι΅ετώπιση της προκατάληψης και του αποκλεισ΅ού κ.λπ.)

στ. Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος

1. Παράγοντες και τύποι κοινωνικοποίησης (π.χ. οικογένεια, ΜΜΕ,

σχολείο κ.λπ.)

2. Θεωρίες κοινωνικοποίησης/κοινωνικής ΅άθησης (π.χ. ανάπτυξη της

προσωπικότητας κ.λπ.)

3. Τύποι και ρόλος του κοινωνικού ελέγχου

ζ. Κοινωνική Στρω΅άτωση και κοινωνική κινητικότητα

1. Κοινωνικές βάσεις, δείκτες και τύποι κοινωνικής στρω΅άτωσης

2. Θεωρίες της κοινωνικής στρω΅άτωσης (π.χ. δο΅ολειτουργισ΅ός,

θεωρίες σύγκρουσης κ.λπ.)

η. Κοινωνική απόκλιση

1. Έννοιες και τύποι αποκλίνουσας συ΅περιφοράς (παραβατική και

εγκλη΅ατική συ΅περιφορά)

2. Βασικές θεωρίες της αποκλίνουσας συ΅περιφοράς (π.χ. κοινωνικής

αντίδρασης, ανο΅ίας, θεωρία σύγκρουσης, κ.λπ.)

3. Τρόποι αντι΅ετώπισης της παραβατικότητας και εγκλη΅ατικότητας

θ. Κοινωνικός Μετασχη΅ατισ΅ός (Κ.Μ.)

1. Έννοιες, διαστάσεις και ρυθ΅οί του Κ.Μ.

2. Διαδικασίες, τρόποι και ΅έθοδοι Κ.Μ.

3. Θεωρίες Κ.Μ. (π.χ. θεωρίες της κοινωνικής εξέλιξης, δο΅ολειτουργισ΅ός, θεωρίες της σύγκρουσης κ.λπ.).

Κλάδος ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτή΅ατα που αναφέρονται

στην επό΅ενη ύλη:

• Φιλοσοφία της Φυσικής Αγωγής

• Εργοφυσιολογία- Προπονητική

• Κινητική ΅άθηση

• Αθλητική Ψυχολογία

• Ιστορία της Φυσικής Αγωγής και ιδιαίτερα των Αρχαίων Ολυ΅πιακών Αγώνων

• Λαογραφία όσον αφορά τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς

α. Αθλοπαιδιές

1. Βόλεϊ, Μπάσκετ, Χάντ΅πολ

2. Βασική τεχνική των παραπάνω αθλοπαιδιών, απλές ΅ορφές στρατηγικής και τακτικής και βασικοί κανονισ΅οί

β. Κλασικός αθλητισ΅ός

1. ’λ΅ατα: Μήκος, τριπλούν, ύψος

2. Δρό΅οι: Ταχύτητες, αντοχή, σκυταλοδρο΅ίες

3. Ρίψεις: Σφαιροβολία, ακοντισ΅ός

4. Φυσική κατάσταση: Αντοχή, δύνα΅η, ταχύτητα

γ. Γυ΅ναστική

Ενόργανη: Απλές κυβιστήσεις - ανακυβιστήσεις, Στηρίξεις απλές και κατακόρυφη, Τροχός, Κυβίστηση σε πλινθίο ή απλά άλ΅ατα σε εφαλτήριο (΅ε ή χωρίς βατήρα)

δ. Χοροί (ελληνικοί παραδοσιακοί)

Συρτός στα τρία, Γρήγορο χασάπικο, Αι Γιώργης, Καραγκούνα, Παλα΅άκια, Ποδαράκι, Συρτός νησιώτικος, Τσακώνικος, Καλα΅ατιανός, Τσά΅ικος, Έντεκα, Πεντοζάλι, Τικ, Ζωναράδικος, Μακελάρικος (γρήγορος χασάπικος), Σα΅αρίνας.

Κλάδος ΠΕ 13 Νο΅ικών & Πολιτικών Επιστη΅ών

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτή΅ατα που αναφέρονται στην επό΅ενη ύλη:

1. Συνταγ΅ατικό Δίκαιο

2. Πολιτική Επιστή΅η

3. Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές)

4. Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κλάδος ΠΕ 15 Οικιακής Οικονο΅ίας

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτή΅ατα που αναφέρονται στην επό΅ενη ύλη:

1. Οικιακή Οικονο΅ία και ελληνικός πολιτισ΅ός

2. Οικογένεια και κοινωνικός περίγυρος

3. Οικογενειακός προγρα΅΅ατισ΅ός - Οργάνωση οικογενειακής ζωής

4. Οικονο΅ικά της οικογένειας

5. Κατοικία - Προστασία Περιβάλλοντος

6. Διατροφή - Τρόφι΅α - .ιαιτολογία - .ιαιτολόγια

7. Ενδυ΅ασία

8. Συ΅περιφορά του καταναλωτή

9. Αγωγή υγείας – Πρόληψη ατυχη΅άτων - Πρώτες βοήθειες.

 

’ρθρο 5

Δεύτερη θε΅ατική ενότητα

1. Η δεύτερη θε΅ατική ενότητα αφορά 1) τη Γενική διδακτική ΅εθοδολογία - Παιδαγωγικά θέ΅ατα και 2) την Ειδική διδακτική και έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των βασικών γνώσεων των υποψηφίων για να ΅πορούν:

α) να επιτελούν το διδακτικό και το οργανωτικό τους έργο, σύ΅φωνα ΅ε:

(i) τις γενικές αρχές της διδασκαλίας και

(ii) τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις των ΅αθη΅άτων της ειδικότητάς τους

β) να είναι σε θέση να αντι΅ετωπίζουν κριτικά τη γνώση

γ) να αντι΅ετωπίζουν στην πράξη προβλή΅ατα της καθη΅ερινής σχολικής ζωής

δ) να βοηθούν το ΅αθητή στην προσαρ΅ογή του στο σχολείο και να συ΅βάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του

ε) να κατανοούν το ρόλο του σχολικού θεσ΅ού ΅έσα στην κοινωνία και την επίδραση που η τελευταία ασκεί σ΄ αυτόν.

2. Η εξεταστέα ύλη της δεύτερης θε΅ατικής ενότητας περιλα΅βάνει δύο επί ΅έρους θέ΅ατα για όλους τους κλάδους:

Α. Γενική διδακτική ΅εθοδολογία και γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέ΅ατα που η εξεταστέα ύλη ορίζεται η ίδια για όλους τους κλάδους και ειδικότητες.

Β. Ειδική διδακτική του γνωστικού αντικει΅ένου κατά κλάδο και ειδικότητα.

Ειδικότερα:

Α. Η εξεταστέα ύλη του πρώτου θέ΅ατος αφορά τον τρόπο αντι΅ετώπισης, ΅ε ΅ία γενική παιδαγωγική αντίληψη, ζητη΅άτων αγωγής και ΅άθησης, καθώς και βασικά γνωστικά στοιχεία ψυχοπαιδαγωγικής (που υπάρχουν σε όλα τα αντίστοιχα ψυχοπαιδαγωγικά βιβλία). Ειδικότερα:

α1. Με τη Γενική διδακτική ΅εθοδολογία επιδιώκεται να ελεγχθεί αν οι υποψήφιοι κατέχουν βασικές γνώσεις γύρω από τη ΅εθοδολογία της εν γένει διδασκαλίας (προγρα΅΅ατισ΅ός, διεξαγωγή και αξιολόγηση).

α2. Τα γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέ΅ατα αναφέρονται:

1) στην πρακτική αντι΅ετώπιση ποικίλων ζητη΅άτων της καθη΅ερινής σχολικής ζωής, όπως προβλή΅ατα προσαρ΅ογής και συ΅περιφοράς στο σχολείο, προβλή΅ατα ΅ετάβασης από τη ΅ία βαθ΅ίδα στην άλλη, προβλή΅ατα συ΅περιφοράς στη σχολική τάξη και το σχολικό χώρο, α΅οιβές-ποινές ΅αθητών, κίνητρα, διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνία και ψυχολογικό κλί΅α στο σχολικό περιβάλλον, σχέσεις ΅εταξύ ΅αθητών-εκπαιδευτικών-γονέων, προβλή΅ατα σχετικά ΅ε την παιδική ή την εφηβική ηλικία (ανάλογα ΅ε τη βαθ΅ίδα), απλά ΅αθησιακά προβλή΅ατα, κρούσ΅ατα νεανικής παραβατικότητας στο πλαίσιο του σχολείου, οικογενειακά ή προσωπικά προβλή΅ατα των ΅αθητών και

2) σε γενικά παιδαγωγικά θέ΅ατα που αφορούν τη σχέση σχολείου και κοινωνίας, το ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, τις επιδράσεις του σχολείου στη δια΅όρφωση της προσωπικότητας του ατό΅ου, τους εξωσχολικούς παράγοντες αγωγής και τα βασικά στοιχεία της δο΅ής και λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστή΅ατος.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν τα ζητού΅ενα είτε υπό τη ΅ορφή σύντο΅ου δοκι΅ίου είτε υπό τη ΅ορφή απαντήσεων σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε συγκεκρι΅ένα διδακτικά και παιδαγωγικά προβλή΅ατα στην τάξη ή στο σχολείο τους.

Β. Με την ειδική διδακτική επιδιώκεται να ελεγχθεί εάν οι υποψήφιοι είναι σε θέση να εφαρ΅όζουν κατά το σχεδιασ΅ό ΅ιας διδασκαλίας «επί χάρτου» εναλλακτικές ΅ορφές διδασκαλίας, πέραν της δασκαλοκεντρικής. Η εξέταση της ειδικής διδακτικής αναφέρεται ειδικότερα σε ζητή΅ατα των αντίστοιχων προς την ειδικότητα των υποψηφίων γνωστικό/ά αντικεί΅ενο/α [γενικοί σκοποί και ειδικοί στόχοι του ΅αθή΅ατος (΅ε βάση τα ισχύοντα Προγρά΅΅ατα Σπουδών και τις Οδηγίες διδασκαλίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), ΅έθοδοι, πορεία και ΅ορφές διδασκαλίας, διδακτικές ενέργειες, χρήση εποπτικών και άλλων διδακτικών ΅έσων, τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης των ΅αθητών].

Στους υποψηφίους ΅πορεί να δοθεί ΅ία διδακτική δραστηριότητα σχετική ΅ε το ΅άθη΅α (ή τα ΅αθή΅ατα) της ειδικότητάς τους και τους ζητείται: να παρουσιάσουν ένα αναλυτικό σχέδιο στο οποίο να εκθέσουν τη ΅έθοδο και τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησής της και να αιτιολογήσουν ΅ε βάση τις παιδαγωγικές τους γνώσεις την άποψή τους. Μπορεί ακό΅η να τους δίδεται ένα συγκεκρι΅ένο σχέδιο ΅αθή΅ατος και να τους ζητείται να το σχολιάσουν ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τυχόν αναφέρονται σ’ αυτό.

Η απόφαση αυτή να δη΅οσιευθεί στην Εφη΅ερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

 

 

 

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Να είναι ΄Ελληνες πολίτες

Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια ΅ε πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την απόκτησή της ΅έχρι την η΅ερο΅ηνία λήξεως της προθεσ΅ίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Ν.2431/1996). Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται ΅ε ανάλογο πιστοποιητικό: α) του Διδασκαλείου της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστη΅ίου Αθηνών (Ιπποκράτους 15 - ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3613.261) β) του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστη΅ίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστη΅ιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310-97571-72- 76) γ) του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Καρα΅αούνα 1, Πλ. Σκρά Καλα΅αριά, Θεσσαλονίκη τηλεφ.: 2310-45.91.01-5) και δ) της Επιτροπής του άρθρου 14 παρ. 10 του Ν. 1566/1985 (ΥΠΕΠΘ-Μητροπόλεως 15 τηλ. 210 3237860) το οποίο θα χορηγείται, ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλάδου τους.

΄Ατο΅α ΅ε έλλειψη φυσικών σω΅ατικών δεξιοτήτων θα υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέ΅ατα και ΅ε το ίδιο πρόγρα΅΅α, ΅ε το οποίο θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων, προσκο΅ίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο κεφάλαιο Ε΄.

3. Να ΅ην έχουν κώλυ΅α διορισ΅ού, ούτε κατά το χρόνο λήξεως της προθεσ΅ίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισ΅ού, ήτοι:

α) Να ΅ην έχουν καταδικασθεί για κακούργη΅α ΅ε οποιαδήποτε ποινή.

β) Να ΅ην έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφή΅ιση καθ' υποτροπή ή εγκλή΅ατα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονο΅ικής εκ΅ετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

γ) Να ΅ην είναι υπόδικοι λόγω παραπο΅πής ΅ε τελεσίδικο βούλευ΅α για κακούργη΅α ή για πλη΅΅έλη΅α της προηγού΅ενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκη΅α παραγράφηκε.

δ) Να ΅ην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώ΅ατα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για την στέρηση.

ε) Να ΅ην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συ΅παράσταση (πλήρη ή ΅ερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συ΅παράσταση (πλήρη ή ΅ερική) είτε υπό συνδυασ΅ό των δύο προηγού΅ενων.

στ) Να ΅ην έχουν απολυθεί από θέση δη΅οσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 όπως αντικαταστάθηκε ΅ε το άρθρο 1 του Ν. 2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύ΅βασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλό΅ενο σε υπαιτιότητα του εργαζο΅ένου εκτός αν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η απονο΅ή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για διορισ΅ό, εφόσον ΅έχρι την τελευταία η΅έρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγ΅ατος διάταγ΅α που αίρει το σχετικό κώλυ΅α.

4. Οι άνδρες ΅έχρι το διορισ΅ό τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νό΅ι΅α από αυτές.

Εξαίρεση:

Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεταιτέτοιο κώλυ΅α στη χώρα τους.

5. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1983.

6. Να κατέχουν το απαιτού΅ενο πτυχίο, καθώς και τα πρόσθετα ειδικά προσόντα διορισ΅ού για κάθε βαθ΅ίδα, κλάδο και ειδικότητα, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη αυτή, ΅έχρι την η΅ερο΅ηνία λήξης της προθεσ΅ίας υποβολής των αιτήσεων συ΅΅ετοχής και σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και την Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ για την ισοτι΅ία και αντιστοιχία (όπου απαιτείται) του τίτλου αυτού ή Πράξη αναγνώρισης επαγγελ΅ατικής ισοτι΅ίας από το Συ΅βούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελ΅ατικής Ισοτι΅ίας Τίτλων Τριτοβάθ΅ιας Εκπαίδευσης ή από την Επιτροπή Ισοτι΅ιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής Πρωτοβάθ΅ιας εκπαίδευσης (ΠΕ 60 Νηπιαγωγοί και ΠΕ 70 Δάσκαλοι) απαιτείται να κατέχουν και τη Βεβαίωση Παρακολούθησης Ειδικού Προγρά΅΅ατος Επανεκπαίδευσης σύ΅φωνα ΅ε την προκήρυξη. Σε περίπτωση ΅η ολοκλήρωσης του προγρά΅΅ατος Επανεκπαίδευσης υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι θα προσκο΅ισθεί κατά το χρόνο διορισ΅ού.

Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής Πρωτοβάθ΅ιας και Δευτεροβάθ΅ιας Εκπαίδευσης επιπρόσθετα απαιτείται απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου γυ΅νασίου ή λυκείου ή ΤΕΕ (Β΄ κύκλου) ή βεβαίωση για πλήρη γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας, σύ΅φωνα ΅ε τα άρθρα 12, 13 και 14 παρ. 10 του Ν. 1566/1985.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για την απόδειξη της συνδρο΅ής των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις ανωτέρω 1 έως και 6 παραγράφους του κεφαλαίου αυτού οι υποψήφιοι υποχρεούνται, εφόσον επιτύχουν στο διαγωνισ΅ό και προσκληθούν για να διορισθούν, να προσκο΅ίσουν στην οικεία υπηρεσία τα απαιτού΅ένα δικαιολογητικά ΅αζί ΅ε τα αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους, όπως αυτά αναγράφονται στην προκήρυξη αυτή. Από τα προσκο΅ιζό΅ένα δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ότι είχαν και εξακολουθούν να έχουν τα προσόντα και τις νό΅ι΅ες προϋποθέσεις τόσο κατά την η΅ερο΅ηνία λήξεως της προθεσ΅ίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά την η΅ερο΅ηνία διορισ΅ού, ΅ε εξαίρεση το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ΅έχρι το διορισ΅ό τους είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν νό΅ι΅α απαλλαγεί από αυτές.

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τους απαιτού΅ενους τίτλους, προσόντα και ιδιότητες ΅έχρι και την τελευταία η΅έρα της προθεσ΅ίας υποβολής των αιτήσεων συ΅΅ετοχής και τα σχετικά αποδεικτικά να είναι απαραιτήτως επικυρω΅ένα.

1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Φωτοτυπία τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο βαθ΅ός και το έτος κτήσης αυτού.

Προσοχή

Για την προσθήκη των, πέραν του 5, ΅ονάδων του βαθ΅ού του τίτλου και των κλασ΅άτων των ΅ονάδων αυτών πρέπει στο αποστελλό΅ενο κυρω΅ένο αντίγραφο του τίτλου να γίνεται ΅νεία της ακριβούς αριθ΅ητικής βαθ΅ολογίας. Εάν η βαθ΅ολογία εκφράζεται ΅ε αξιολογικό χαρακτηρισ΅ό ή ΅ε ακέραιο αριθ΅ό, το αντίγραφο αυτό πρέπει να συνοδεύεται και από βεβαίωση της οικείας σχολής περί της πραγ΅ατικής αριθ΅ητικής βαθ΅ολογίας (όχι της τυχόν στρογγυλοποιη΅ένης σε ακέραιη ΅ονάδα). .

• Για τους κλάδους ΠΕ 09, ΠΕ 10 και ΠΕ 13 πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) ή κάποιου από τα ισοδύνα΅α προς αυτό πτυχία που αναφέρονται στην παρ.ΙΙΙ του κεφαλαίου Α΄, εφόσον το κατέχουν. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται, ΅όνον:

• Για Πανεπιστη΅ιακή Εκπαίδευση πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για την ισοτι΅ία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθ΅ολογική αντιστοιχία αυτού ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελ΅ατικής Ισοτι΅ίας από το Συ΅βούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελ΅ατικής Ισοτι΅ίας Τίτλων Τριτοβάθ΅ιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.), ή από την Επιτροπή Ισοτι΅ιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού, που να έχει εκδοθεί

΅έχρι την τελευταία η΅έρα της προθεσ΅ίας υποβολής των αιτήσεων.

• Για Τεχνολογική Εκπαίδευση, πράξη αναγνώρισης από το Ι.Τ.Ε. για την ισοτι΅ία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθ΅ολογική αντιστοιχία αυτού ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελ΅ατικής Ισοτι΅ίας από το Συ΅βούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελ΅ατικής Ισοτι΅ίας Τίτλων Τριτοβάθ΅ιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.), ή από την Επιτροπή Ισοτι΅ιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού, που να έχει εκδοθεί ΅έχρι την τελευταία η΅έρα της προθεσ΅ίας υποβολής των αιτήσεων.

Σύ΅φωνα ΅ε τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που το ΔΙΚΑΤΣΑ και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) δεν ΅πορούν να αναγνωρίσουν ισοτι΅ία πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕΙ που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζό΅ενοι ΄Ελληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της η΅εδαπής, καθορίζουν ΅ε βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικει΅ένου του πτυχίου ΅ε πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της η΅εδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συ΅΅ετέχουν σε διαδικασίες διορισ΅ού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ».

 

2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ.

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή ΅εταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσκο΅ίζουν επικυρω΅ένη φωτοτυπία του διδακτορικού ή ΅εταπτυχιακού διπλώ΅ατος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστή΅ιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικεί΅ενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκο΅ιζό΅ενους τίτλους. Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πρωτότυπο ή επικυρω΅ένο αντίγραφο της πράξης αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ που να έχει εκδοθεί ΅έχρι την τελευταία η΅έρα της προθεσ΅ίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικεί΅ενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστή΅ιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικεί΅ενο, καθώς και επίση΅η ΅ετάφρασή της.

3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

Υπεύθυνη δήλωση -έντυπο ΑΣΕΠ 320-, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η τυχόν προϋπηρεσία. Σ’ αυτήν επισυνάπτονται βεβαιώσεις των αρ΅οδίων Διευθύνσεων Πρωτοβάθ΅ιας και Δευτεροβάθ΅ιας Εκπαίδευσης από τις οποίες αποδεικνύεται πράγ΅ατι η προϋπηρεσία, ΅ε καταληκτική η΅ερο΅ηνία υπολογισ΅ού της προϋπηρεσίας την τελευταία η΅ερο΅ηνία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων.

Επισή΅ανση:

Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που επικαλούνται οι υποψήφιοι πρέπει να είναι επικυρω΅ένοι και επίση΅α ΅εταφρασ΅ένοι στην ελληνική γλώσσα από αρ΅όδια κατά νό΅ο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο ΅εταφραστή του Ιονίου Πανεπιστη΅ίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισ΅ένο βάσει του Ν.148/26-12-1913/1 Φεβρ. 1914 ά΅ισθο ερ΅ηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει διορισθεί ερ΅ηνέας, ΅ε εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής για τον οποίο υποβάλλεται ΅όνον πράξη αναγνώρισης.

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

ΚΩΔΙΚΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

(Θα χρησι΅οποιηθούν κατά τη συ΅πλήρωση των αιτήσεων από τους υποψηφίους)

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΘΗΝΩΝ

510

ΚΙΛΚΙΣ

250

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

010

ΚΟΖΑΝΗ

260

ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗ

530

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

270

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

020

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

280

ΑΡΚΑΔΙΑ

030

ΛΑΚΩΝΙΑ

290

ΑΡΤΑ

040

ΛΑΡΙΣΑ

300

ΑΧΑΪΑ

050

ΛΑΣΙΘΙ

310

ΒΟΙΩΤΙΑ

060

ΛΕΣΒΟΣ

320

ΓΡΕΒΕΝΑ

070

ΛΕΥΚΑΔΑ

330

ΔΡΑΜΑ

080

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

340

ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗ

540

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

350

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

090

ΞΑΝΘΗ

360

ΕΒΡΟΣ

100

ΠΕΙΡΑΙΑ

520

ΕΥΒΟΙΑ

110

ΠΕΛΛΑ

370

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

120

ΠΙΕΡΙΑ

380

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

130

ΠΡΕΒΕΖΑ

390

ΗΛΕΙΑ

140

ΡΕΘΥΜΝΟ

400

ΗΜΑΘΙΑ

150

ΡΟΔΟΠΗ

410

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

160

ΣΑΜΟΣ

420

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

170

ΣΕΡΡΕΣ

430

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

180

ΤΡΙΚΑΛΑ

440

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

190

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

450

ΚΑΒΑΛΑ

200

ΦΛΩΡΙΝΑ

460

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

210

ΦΩΚΙΔΑ

470

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

220

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

480

ΚΕΡΚΥΡΑ

230

ΧΑΝΙΑ

490

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

240

ΧΙΟΣ

500

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Απόφαση 42948/10-12-2003 του Υπουργού Εσωτερικών, Δη΅όσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1854/τ. Β΄/11-12-2003) (άρθρο 31, παρ. 2 και 3).

Οι ανωτέρω υποψήφιοι εξετάζονται ΅ε έναν από τους ακόλουθους τρόπους εξέτασης ή ΅ε συνδυασ΅ό αυτών:

α) Με γραπτή εξέταση ΅ε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Σε γραπτή εξέταση ΅ε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή υποβάλλονται υποψήφιοι ΅ε οποιαδήποτε πάθηση ή βλάβη που δεν επιτρέπει τη φυσική χρήση γραφής, εφόσον δηλώνουν αυτόν τον τρόπο εξέτασης.

β) Με προφορική εξέταση.

Σε προφορική εξέταση υποβάλλονται υποψήφιοι που είναι τυφλοί, α΅βλύωπες, κωφοί, βαρήκοοι, δυσλεξικοί, καθώς και υποψήφιοι ΅ε νευρολογικά και ορθοπεδικά προβλή΅ατα ή άλλα προβλή΅ατα που δεν τους επιτρέπουν να εκφράζονται γραπτώς.

γ) Με χρήση νοη΅ατικής.

Σε εξέταση ΅ε χρήση νοη΅ατικής υποβάλλονται υποψήφιοι που είναι κωφοί, βαρήκοοι ή υποψήφιοι ΅ε λοιπές παθήσεις που έχουν ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας τους την ελληνική νοη΅ατική γλώσσα. Οι υποψήφιοι αυτοί εξετάζονται προφορικά ΅ε τη χρήση διερ΅ηνέα νοη΅ατικής. Η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 32 της παρούσας, ΅πορεί να αποφασίζει, ανάλογα ΅ε την πάθηση, την εξέταση και ΅ε τους δύο τρόπους, προφορικώς και γραπτώς, ΅ε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ΅ε χρήση νοη΅ατικής.

δ) Τυχόν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να υπαχθούν στους ανωτέρω καθοριζό΅ενους τρόπους εξέτασης, γιατί απαιτούν ειδικώς εξατο΅ικευ΅ένο τρόπο, αυτός καθορίζεται από την Ειδική Επιτροπή και, στις περιπτώσεις που κρίνει αναγκαίο, ΅ετά από γνώ΅η του Τ΅ή΅ατος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εφόσον οι συγκεκρι΅ένες συνθήκες το επιτρέπουν. Η διάρκεια του χρόνου εξέτασης καθορίζεται από την Ειδική Επιτροπή.

 

 

                                                         Αρχική  σελίδα                                        Αρχή  σελίδας